Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 263/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenți pentru mașini de spălat vase [notificată cu numărul C(2011) 2806] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0263

Modificări (1)

În vigoare de la 20 mai 2011 până la 11 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 1999/427/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru detergenții pentru mașini de spălat vase. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2003/31/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 aprilie 2011.

___________

(2) JO L 167, 2.7.1999, p. 38.

(3) JO L 9, 15.1.2003, p. 11.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. Din această revizuire reiese că este necesar să se modifice definiția categoriei de produse, astfel încât să se includă o nouă categorie de subproduse, și să se stabilească noi criterii ecologice. Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Prin urmare, Decizia 2003/31/CE trebuie înlocuită din motive de claritate.

(6) Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru detergenți pentru mașini de spălat vase pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2003/31/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea respectării criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2003/31/CE sau în temeiul criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...