Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1/2017 privind procedurile de identificare a ambarcațiunilor în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0001

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE, în special articolul 49 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1) Pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a sistemului de codificare necesar pentru identificarea unei ambarcațiuni în conformitate cu Directiva 2013/53/UE, pentru a facilita cooperarea între statele membre și pentru a spori transparența, este necesar să se stabilească norme minime privind procedura de alocare și de administrare a codului unic al unui producător.

(2) Este necesar să se prevadă că fiecare stat membru este responsabil să desemneze o autoritate națională sau un organism național pentru alocarea unui cod unic fiecărui producător, care va reprezenta un important punct de contact pentru alocarea și administrarea codurilor.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Directiva privind ambarcațiunile de agrement, instituit prin articolul 50 alineatul (1) din Directiva 2013/53/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește normele privind identificarea ambarcațiunilor, în special normele privind alocarea și administrarea codurilor producătorilor.

Articolul 2 Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...