Parlamentul României

Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care la olimpiadele școlare internaționale se situează pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate.

Art. 2. - Modificări (1)

Bursele de merit olimpic internațional ce fac obiectul prezentei legi se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanței școlare prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Modificări (1)

Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție de nivelul performanței școlare realizate, după cum urmează:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.

Art. 4. - Modificări (1)

Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internațional sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și sunt acordate de la bugetul de stat.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 7 decembrie 2010.

Nr. 235.

;
se încarcă...