Tribunalul Funcției Publice

Decizia nr. 2387/2016 privind normele de securitate aplicabile informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau alineatul (2) din Regulamentul de procedură
Număr celex: 32016D2387

Modificări (...)

În vigoare de la 25 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL,

având în vedere Regulamentul de procedură, în special articolul 105 alineatul (11),

întrucât:

(1) Potrivit articolului 105 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, o parte principală din litigiu poate prezenta, spontan sau ca urmare a unei măsuri de cercetare judecătorească adoptate de Tribunal, informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă care țin de siguranța Uniunii Europene ori a celei a unuia sau a mai multe dintre statele sale membre ori de desfășurarea relațiilor lor internaționale. Alineatele (3)-(10) ale acestei dispoziții prevăd regimul procedural aplicabil unor astfel de informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă.

(2) Ținând seama de natura sensibilă și confidențială a informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă în cauză, punerea în aplicare a regimului instituit prin articolul 105 din Regulamentul de procedură necesită instaurarea unui dispozitiv de securitate corespunzător, care urmărește să garanteze un nivel înalt de protecție a respectivelor informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă.

(3) În acest scop, dispozitivul de securitate trebuie să se aplice tuturor informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul de procedură, care sunt informații clasificate ale Uniunii Europene sau în privința cărora s-a semnalat, de către partea principală care le prezintă, că comunicarea lor către cealaltă parte principală ar aduce atingere siguranței Uniunii ori a statelor sale membre ori desfășurării relațiilor lor internaționale, inclusiv atunci când informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă menționate nu sunt informații clasificate ale Uniunii Europene.

(4) În vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a respectivelor informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă, principiile de bază și standardele de securitate minime pentru protecția informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă amintite se inspiră din cele aplicate pentru protecția informațiilor clasificate SECRET UE/EU SECRET potrivit normelor instituțiilor Uniunii în materie de protecție a informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (ICUE), în special cele adoptate de Consiliul Uniunii Europene, de Parlamentul European și de Comisia Europeană.

(5) Informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă prezentate în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul de procedură fac obiectul unui marcaj specific Curții de Justiție a Uniunii Europene, denumit "FIDUCIA", care determină regimul de securitate care le este aplicabil pe tot parcursul procedurii în fața Tribunalului și, în caz de recurs, în fața Curții de Justiție. Aplicarea marcajului FIDUCIA și eliminarea acestui marcaj nu au incidență asupra clasificării informațiilor comunicate Tribunalului.

(6) Accesul la informațiile FIDUCIA este asigurat cu respectarea principiului necesității de a le cunoaște,

DECIDE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) "autoritate de securitate" înseamnă autoritatea responsabilă de securitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene, care este desemnată de aceasta din urmă și care poate delega, în tot sau în parte, îndeplinirea sarcinilor prevăzute de prezenta decizie;

(b) "biroul FIDUCIA" înseamnă biroul Curții de Justiție a Uniunii Europene care asigură gestionarea informațiilor FIDUCIA;

(c) "deținător" înseamnă o persoană autorizată corespunzător cu privire la care s-a stabilit necesitatea de a cunoaște, care se află în posesia unei informații FIDUCIA și, în consecință, răspunde de protecția acesteia;

(d) "document" înseamnă orice informație, oricare ar fi forma sau caracteristicile fizice ale acesteia;

(e) "informație" înseamnă orice informație scrisă sau orală, oricare ar fi suportul sau autorul acesteia;

(f) "informații clasificate ale Uniunii Europene" (ICUE) înseamnă orice informații sau materiale desemnate ca atare printr-o clasificare de securitate a Uniunii Europene în temeiul normelor aplicabile în materie în cadrul instituțiilor Uniunii, care sunt clasificate la unul dintre următoarele niveluri:

- TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...