Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2360/2016 privind semnarea și încheierea Acordului de achiziții și furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii
Număr celex: 32016D2360

Modificări (1)

În vigoare de la 28 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 37, coroborat cu articolul 218 alineatele (5) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 42 din TUE, Uniunea poate desfășura operații militare în afara Uniunii. În vederea pregătirii acestor operații, ar putea avea loc exerciții militare și în afara Uniunii.

(2) Astfel de operații pot necesita sprijin logistic, precum și materiale și servicii în beneficiul cartierelor generale detașate și al contingentelor naționale detașate în vederea operației pe care statele membre nu sunt întotdeauna în măsură să le furnizeze.

(3) De asemenea, există posibilitatea să li se ceară cartierelor generale detașate și contingentelor naționale detașate în vederea operației să fie pregătite să ofere sprijin logistic, precum și materiale și servicii unităților Statelor Unite ale Americii prezente în teatrul de operații.

(4) În temeiul articolului 42 alineatul (2) din TUE, cheltuielile operaționale generate de operațiile militare urmează să fie suportate de statele membre. Având în vedere respectiva dispoziție, Uniunii nu i se permite să intre în angajamente care ar putea avea consecințe financiare pentru statele membre.

(5) Mecanismul Athena, instituit prin Decizia (PESC) 2015/528 a Consiliului, este autorizat să acționeze în numele statelor membre în domeniul finanțării operațiilor militare ale Uniunii.

(6) Ca urmare a adoptării unei decizii de către Consiliu la 17 noiembrie 2015 de autorizare a deschiderii de negocieri, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a negociat Acordul de achiziții și furnizare reciprocă de servicii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii (denumit în continuare "acordul").

(7) În conformitate cu articolul 5 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie de apărare. Prin urmare, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu îi revin obligații în temeiul acesteia și aceasta nu i se aplică.

(8) Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul de achiziții și furnizare reciprocă de servicii dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea își asumă obligații.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...