Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 2247/2016 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2016/35) (reformare)
Număr celex: 32016D0035(01

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2010/21 a fost modificată substanțial de mai multe ori. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, această decizie ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Orientarea BCE/2010/20 la care se referă Decizia BCE/2010/21 a fost reformată și abrogată prin Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

(1) Termenii definiți la articolul 1 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) au același înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta decizie.

(2) Alți termeni tehnici folosiți în prezenta decizie au același înțeles cu termenii din anexa II la Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Normele prevăzute în prezenta decizie se aplică conturilor anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE), care includ bilanțul, elementele înscrise în registrele BCE în afara bilanțului, contul de profit și pierdere, precum și anexele la conturile anuale ale BCE.

Articolul 3 Caracteristici calitative

Caracteristicile calitative definite la articolul 3 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică în sensul prezentei decizii.

Articolul 4 Principii contabile fundamentale

Principiile contabile fundamentale definite la articolul 4 din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) se aplică și în sensul prezentei decizii.

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3) prima teză din Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt luate în considerare numai până la data la care Comitetul executiv autorizează depunerea conturilor anuale ale BCE pentru aprobarea de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 5 Metoda de înregistrare economică și metoda de înregistrare la data decontării

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...