Consiliul de Stabilizare și de Asociere

Decizia nr. 1/2016 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/2280]
Număr celex: 22016D2280

Modificări (...)

În vigoare de la 16 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo *, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), în special articolele 126, 127, 129 și 131,

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

întrucât acordul a intrat în vigoare la 1 aprilie 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Președinția

Părțile dețin președinția Consiliului de stabilizare și de asociere alternativ, pentru câte o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare și de asociere și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 2 Reuniuni

Consiliul de stabilizare și de asociere se reunește o dată pe an, în conformitate cu practica consacrată referitoare la consiliile de stabilizare și de asociere, inclusiv în ceea ce privește nivelul de reprezentare și locul de desfășurare. În cazul în care părțile sunt de acord, se pot organiza sesiuni extraordinare ale Consiliului de stabilizare și de asociere, la cererea uneia dintre părți. Reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere se convoacă, de comun acord, de către secretarii Consiliului de stabilizare și de asociere, în acord cu președintele.

Articolul 3 Delegații

Înaintea fiecărei reuniuni, președintele este informat cu privire la componența prevăzută pentru delegația fiecărei părți. Un reprezentant al Băncii Europene de Investiții (BEI) participă în calitate de observator la reuniunile Consiliului de stabilizare și de asociere atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni care privesc BEI. Consiliul de stabilizare și de asociere poate invita și alte persoane să asiste la reuniunile sale pentru ca acestea să furnizeze informații pe teme specifice.

Articolul 4 Secretariat

Un funcționar al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și un funcționar al reprezentanței Kosovo în Belgia exercită în comun funcțiile de secretari ai Consiliului de stabilizare și de asociere.

Articolul 5 Corespondență

Corespondența adresată Consiliului de stabilizare și de asociere se trimite președintelui Consiliului de stabilizare și de asociere la adresa Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...