Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 89/2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001L0089

Modificări (...)

În vigoare de la 01 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 29 E, 30.1.2001.

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

(2) Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

(3) JO C 123, 25.4.2001.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (4),

(4) JO C 148, 18.5.2001.

întrucât:

(1) Directiva 80/217/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 de introducere a măsurilor comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (5) a fost modificată frecvent și substanțial. În prezent, deoarece urmează să fie modificată din nou, directiva ar trebui, din motive de claritate și raționalizare, să fie redactată din nou sub forma unui singur text.

(5) JO L 47, 21.2.1980. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(2) Deoarece animalele vii sunt enumerate în anexa I din tratat, una dintre sarcinile Comunității în domeniul veterinar este să îmbunătățească starea de sănătate a porcinelor, facilitând astfel comerțul cu porcine și produse provenite de la acestea, pentru a asigura dezvoltarea acestui sector.

(3) În eventualitatea unui focar de pestă porcină clasică, este necesar să se stabilească la nivel comunitar măsurile de control pentru eradicarea bolii, pentru a se asigura dezvoltarea sectorului porcinelor și pentru a contribui în acest fel la protecția sănătății animale în Comunitate.

(4) Un focar de pestă porcină clasică poate lua proporții epizootice, cauzând mortalitate și perturbări la o scară care amenință în special profitabilitatea creșterii porcinelor în general.

(5) Ar trebui adoptate măsuri de îndată ce se suspectează prezența bolii, pentru a se putea acționa imediat și eficient în momentul în care prezența acesteia este confirmată, inclusiv pentru depopularea exploatației infectate.

(6) Dacă apare un focar, este, de asemenea, necesar să se prevină răspândirea bolii, prin monitorizarea atentă a circulației animalelor și a utilizării produselor care pot fi contaminate, curățarea și dezinfectarea incintelor infectate, instituirea de zone de supraveghere și de protecție în jurul focarului și, dacă este necesar, prin vaccinare.

(7) În cazul infectării, porcinele vaccinate pot să devină purtători de virus aparent sănătoși și să transmită boala. În consecință, utilizarea vaccinurilor poate fi autorizată doar în cazuri de urgență.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...