Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2016/2219 A COMISIEI din 8 decembrie 2016 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2016) 8436] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D2219

În vigoare de la 09 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne(1), în special articolul 9 alineatul (4),

(1) JO L 395, 30.12.1989.

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne(2), în special articolul 10 alineatul (4),

(2) JO L 224, 18.8.1990.

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122(3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații din Danemarca, Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria și Suedia ("statele membre în cauză") și a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului(4).

(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a Comisiei din 2 decembrie 2016 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre (JO L 329, 3.12.2016).

(4) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006).

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prevede faptul că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare.

(3) De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122, Germania și Țările de Jos au notificat Comisiei apariția unor noi focare epidemice de gripă aviară de subtip H5N8 în exploatații din afara zonelor menționate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare și au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare nou apărute.

(4) În plus, de la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122, Ungaria a notificat, de asemenea, Comisiei apariția câtorva alte focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtipul H5N8 pe teritoriul ei. Ținând cont de situația epidemiologică din Ungaria, este necesar să se extindă zonele pe care respectivul stat membru le-a stabilit ca zone de protecție și de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(5) În plus, de la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122, Franța și Polonia au notificat Comisiei apariția unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații de pe teritoriul lor în care se află păsări de curte și au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare.

(6) În toate cazurile, Comisia a examinat măsurile luate de Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos și Polonia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de către autoritățile competente ale statelor membre respective se află la o distanță suficientă față de orice exploatație în care a fost confirmat un focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8.

(7) Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Germania, Ungaria și Țările de Jos, noile zone de protecție și de supraveghere stabilite în statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE. Prin urmare, zonele statelor membre respective menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...