Parlamentul României

Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea și ameliorarea calității vieții și funcționării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere a părinților și a familiei.

Art. 3. -

(1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, cât și alți furnizori de servicii medicale din unități sanitare publice sau private este formată din: medici specialiști în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuți, educatori și asistenți sociali.

(2) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialiști în psihiatrie pediatrică și/sau psihologi clinicieni și/sau psihoterapeuți, în unitățile sanitare publice ori private.

CAPITOLUL II Depistarea activă precoce, drepturile și accesul pacienților cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale

Art. 4. -

(1) Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, oferite de profesioniști cu competență stabilită de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România, sunt prevăzute în programul național de sănătate mintală.

(2) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România stabilesc, de comun acord, practicile și procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale din cadrul programului național de sănătate mintală.

(3) Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România elaborează standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale în tratamentul tulburărilor din spectrul autist și al tulburărilor mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. - Modificări (1)

Ministerul Sănătății, în parteneriat cu instituțiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătății mintale, elaborează protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate.

CAPITOLUL III Stabilirea competenței și organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate

Art. 7. -

Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialiști în psihiatrie pediatrică și psihologi clinicieni, cu competență stabilită de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 8. -

(1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate cuprind:

a) standarde de formare continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru profesioniștii atestați în psihoterapie cognitiv-comportamentală;

b) standarde de formare în intervenții specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru echipa multidisciplinară specializată prevăzută la art. 3.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România și a Colegiului Psihologilor din România, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Art. 10. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 12 iulie 2010.

Nr. 151.

;
se încarcă...