Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 439/1991 privind permisele de conducere (91/439/CEE)
Număr celex: 31991L0439

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 august 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 48, 27.2.1989, p. 1.

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

(2) JO C 175, 16.7.1990, p. 40.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

(3) JO C 159, 26.6.1989, p. 21.

întrucât, în sensul politicii comune de transport și pentru a contribui la îmbunătățirea siguranței traficului rutier, precum și pentru a facilita circulația persoanelor stabilite într-un alt stat membru decât cel în care au luat examenul pentru permis de conducere, este de dorit existența unui model comunitar pentru permisul de conducere național, fără nici o obligație de schimbare a permiselor;

întrucât prima măsură în acest sens a fost luată în Directiva 80/1263/CEE, prima directivă a Consiliului privind introducerea unui permis de conducere comunitar din 4 decembrie 1980 (4), care stabilea un model comunitar pentru permisul național și recunoașterea reciprocă a permiselor naționale de către statele membre, precum și schimbarea permiselor de către posesorii care își schimbă domiciliul stabil sau locul de muncă dintr-un stat membru în altul; întrucât trebuie să se continue progresul înregistrat;

(4) JO L 375, 31.12.1980.

întrucât se recomandă adaptarea modelului comunitar de permis național, stabilit de Directiva 80/1263/CEE, pentru a ține seama, inter alia, de armonizarea categoriilor și subcategoriilor de vehicule și pentru a face permisele mai ușor de înțeles atât în interiorul, cât și în exteriorul Comunității;

întrucât, din motive de siguranță rutieră, se recomandă stabilirea condițiilor minime pentru emiterea unui permis de conducere;

întrucât, în temeiul articolului 3 din Directiva 80/1263/CEE, adoptarea dispozițiilor finale care generalizează, în Comunitate, categoriile de vehicule menționate în acest articol ar trebui să se realizeze fără posibilitatea de derogare și la fel ar trebui să se procedeze și cu condițiile de legalizare a permiselor de conducere;

întrucât ar trebui să se prevadă posibilitatea de subdivizare a categoriilor de vehicule menționate pentru a favoriza, în special, accesul treptat la conducerea acestor vehicule în interesul siguranței rutiere și pentru a ține seama de situațiile naționale existente;

întrucât ar trebui adoptate dispoziții specifice pentru a facilita conducerea vehiculelor de către persoanele cu handicap fizic;

întrucât, în temeiul articolului 10 din Directiva 80/1263/CEE, este necesară o armonizare mai detaliată a normelor pentru examenele și acordarea permiselor de conducere; întrucât, în acest scop, ar trebui să se definească cunoștințele teoretice, aptitudinile și cunoștințele practice referitoare la conducerea autovehiculelor, iar examenul pentru permis de conducere ar trebui să se bazeze pe noțiunile respective; întrucât se recomandă redefinirea normelor minime referitoare la aptitudinile fizice și psihice pentru conducerea acestor autovehicule;

întrucât dispozițiile stabilite în articolul 8 din Directiva 80/1263/CEE, în special obligația de schimbare a permiselor de conducere în termen de un an de la schimbarea domiciliului stabil, constituie un obstacol pentru libera circulație a persoanelor; întrucât acest lucru este inadmisibil, având în vedere progresul realizat în direcția integrării europene;

întrucât, în afară de aceasta, din motive de siguranță rutieră și de trafic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice tuturor posesorilor de permis, care s-au stabilit pe teritoriul acestora, dispozițiile naționale privind retragerea, suspendarea și anularea permiselor de conducere,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...