Comisia Europeană

Decizia nr. 1945/2016 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2016) 6517] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D1945

Modificări (1)

În vigoare de la 09 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, în special articolul 13 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE prevede că este necesar ca toate permisele de conducere eliberate de statele membre să fie recunoscute reciproc. Principiul recunoașterii reciproce ar trebui să se aplice și în cazul permiselor de conducere eliberate înainte de data aplicării acestui principiu.

(2) Principiul recunoașterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoașterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispozițiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3) Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre trebuie să stabilească echivalențele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive și cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia ar trebui să-și dea acordul cu privire la aceste echivalențe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4) De la adoptarea Deciziei 2014/209/UE a Comisiei, Germania, Franța, Croația și Țările de Jos au notificat corecții ale tabelelor de echivalențe din anexa la decizia respectivă. Comisia a examinat aceste corecții și își poate da acordul în privința lor. Prin urmare, tabelele de echivalențe ar trebui modificate în consecință.

(5) Decizia 2014/209/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre și aflate în circulație.

Articolul 2

Comisia este de acord cu privire la tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere care au fost eliberate de statele membre înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE și cu privire la categoriile armonizate de permise de conducere definite la articolul 4 din directiva respectivă, astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Comisia este de acord că:

(a) categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE dau dreptul titularului de a conduce vehicule din categoriile corespunzătoare descrise în anexa la prezenta decizie, fără preschimbarea permisului de conducere;

(b) se pot aplica anumite restricții, astfel cum se prevede în anexă pentru dreptul în cauză;

(c) la preschimbarea unui permis de conducere cu modelul de permis de conducere al Uniunii Europene descris în anexa I la Directiva 2006/126/CE, se acordă dreptul echivalent astfel cum se descrie în anexa la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...