Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 67 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind: I. Omologarea echipamentelor specifice ale vehiculelor din categoriile M și N care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie; II. Omologarea vehiculelor din categoriile M și N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie în ceea ce privește instalarea unor astfel de echipamente [2016/1829]
Număr celex: 42016X1829

Modificări (...)

În vigoare de la 09 octombrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 14 la seria 01 de modificări - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică pentru:

1.1. Partea I Omologarea echipamentelor specifice ale vehiculelor din categoriile M și N (1) care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie;

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E. 3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2. Partea II Omologarea vehiculelor din categoriile M și N (1) dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie în ceea ce privește instalarea unor astfel de echipamente.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E. 3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

2. DEFINIȚIA ȘI CLASIFICAREA COMPONENTELOR

Componentele GPL destinate utilizării la vehicule se clasifică în funcție de presiunea maximă de funcționare și de funcția lor, în conformitate cu figura 1.

Clasa 0 Componente de înaltă presiune, inclusiv tuburi și accesorii, care conțin GPL lichid la o presiune mai mare de 3 000 kPa.
Clasa 1 Componente de înaltă presiune, inclusiv tuburi și accesorii, care conțin GPL lichid la presiunea de vapori sau la o presiune de vapori mărită, de cel mult 3 000 kPa.
Clasa 2 Componente de joasă presiune, inclusiv tuburi și accesorii, care conțin GPL vaporizat cu o presiune maximă de funcționare mai mică de 450 kPa și cu peste 20 kPa mai mare decât presiunea atmosferică.
Clasa 2A Componente de joasă presiune pentru un interval limitat de presiuni, inclusiv tuburi și accesorii, care conțin GPL vaporizat cu o presiune maximă de funcționare mai mică de 120 kPa și cu peste 20 kPa mai mare decât presiunea atmosferică.
Clasa 3 Supape de închidere și supape de siguranță, atunci când funcționează în faza lichidă.

Componentele GPL proiectate pentru o presiune maximă de funcționare cu mai puțin de 20 kPa peste presiunea atmosferică nu fac obiectul prezentului regulament.

O componentă poate fi alcătuită din mai multe părți, fiecare parte fiind clasificată în propria sa clasă în funcție de presiunea maximă de funcționare și de funcția sa.

Figura 1
Clasificare în funcție de presiunea maximă de funcționare și de funcție

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Presiune" înseamnă presiunea relativă în raport cu presiunea atmosferică, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

2.1.1. "Presiune de serviciu" înseamnă presiunea stabilită la o temperatură uniformă de 15°C a gazului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...