Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1823/2016 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială
Număr celex: 32016R1823

Modificări (...)

În vigoare de la 18 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială, în special articolul 51,

întrucât:

(1) Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Regulamentului (UE) nr. 655/2014 ar trebui să se stabilească mai multe formulare.

(2) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014. Prin urmare, Irlanda participă la adoptarea prezentului regulament.

(3) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Regatul Unit nu a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 655/2014. Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(4) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 655/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Formularul care trebuie utilizat pentru a solicita emiterea unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa I la prezentul regulament.

(2) Formularul care trebuie utilizat pentru a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa II la prezentul regulament.

(3) Formularul care trebuie utilizat pentru a revoca o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa III la prezentul regulament.

(4) Formularul care trebuie utilizat pentru a emite o declarație privind indisponibilizarea fondurilor, astfel cum se prevede la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa IV la prezentul regulament.

(5) Formularul care trebuie utilizat pentru a solicita eliberarea cuantumurilor indisponibilizate excedentar, astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa V la prezentul regulament.

(6) Formularul care trebuie utilizat pentru confirmarea de primire, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VI la prezentul regulament.

(7) Formularul care trebuie utilizat pentru cererea de introducere a unei căi de atac, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VII la prezentul regulament.

(8) Formularul care trebuie utilizat pentru a transmite o decizie privind o cale de atac statului membru de executare, astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014, este cel stabilit în anexa VIII la prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...