Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1851/2016 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2019, 2020 și 2021, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1851

Modificări (...)

În vigoare de la 09 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în special articolul 7a alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 577/98, este necesară definirea elementelor programului de module ad hoc care acoperă anii 2019, 2020 și 2021.

(2) Este nevoie de un ansamblu de date complet și comparabil privind organizarea muncii și amenajarea timpului de lucru, precum și de date mai detaliate privind participarea pe piața muncii, în scopul monitorizării progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor comune ale Strategiei Europa 2020.

(3) În contextul dezbaterii actuale privind conceptul de flexicuritate (1) și al necesității manifestate pentru o mai mare capacitate de adaptare a lucrătorilor și a întreprinderilor din Europa, un aspect-cheie subliniat în Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă și în Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă (2), este necesar să se colecteze date, printr-o anchetă europeană pe scară largă, privind amploarea aplicării sub diferite forme a noilor practici de organizare a muncii și de amenajare a timpului de lucru și a modului în care sunt resimțite acestea de către lucrători.

(1) Flexicuritatea este o strategie integrată de consolidare simultană a flexibilității și a securității pe piața forței de muncă. Ea încearcă să concilieze nevoile angajatorilor în materie de flexibilitate a forței de muncă cu cele ale lucrătorilor în materie de securitate și încredere că nu se vor confrunta cu perioade lungi de șomaj.

(2) Decizia (UE) 2015/1848 a Consiliului din 5 octombrie 2015 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre pentru 2015 (JO L 268, 15.10.2015).

(4) În comunicarea sa referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (3), Comisia a subliniat importanța îmbunătățirii colectării datelor statistice cu privire la accidentele de muncă și bolile profesionale, expunerile profesionale și deteriorarea stării de sănătate din motive profesionale. Un nou modul ad hoc privind accidentele de muncă și problemele de sănătate profesionale ar trebui să facă posibilă compararea datelor transmise de către statele membre în cadrul proiectului dedicat statisticilor europene privind accidentele de muncă cu situația persoanelor pe piața muncii și de a colecta date privind problemele de sănătate profesionale. În plus, acesta ar trebui să ofere informații cu privire la expunerea profesională la factori de risc pentru sănătatea fizică și mintală.

(3) COM(2014) 332 final din 6 iunie 2014.

(5) În comunicarea sa "O agendă europeană privind migrația" (4), Comisia a recunoscut necesitatea de a elabora acțiuni structurale legate de migrație. Ar trebui promovate măsurile pentru integrarea migranților, inclusiv inițiative pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice și profesionale, precum și facilitarea recunoașterii calificărilor și a accesului la piața forței de muncă. În plus, unul dintre principalele domenii vizate de Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului se concentrează pe înlăturarea barierelor din calea participării pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate și reducerea diferențelor în privința ocupării acestora, inclusiv a diferențelor între cetățenii Uniunii și cetățenii din afara Uniunii. În acest context, sunt necesare date detaliate privind situația migranților pe piața muncii pentru a oferi o bază de date sigură pentru procesul de luare a deciziilor,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...