Guvernul României

Ordonanța nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în industria minieră

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție și al art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Femeile salariate din industria minieră, care au vechimea integrală în muncă în sectorul de stat, pot solicita, pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare la cerere, prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială nr. 3/1977, cu modificările ulterioare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au o vechime de cel puțin 20 de ani în subteran sau 25 de ani în cariere și instalații de preparare, pot solicita pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute pentru aceste categorii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au o vechime de 10-25 de ani în cariere și instalații de preparare, pot solicita pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute pentru această categorie.

Art. 2. - Modificări (1)

Persoanele care se pensionează în conformitate cu prevederile art. 1 nu beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997.

Art. 3. -

(1) Persoanelor pensionate în condițiile prezentei ordonanțe li se suspendă plata pensiei pe perioada cât realizează venituri din prestarea unei activități pentru care se datorează contribuții la asigurările sociale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la împlinirea vârstei de pensionare la cerere, corespunzătoare fiecărei categorii.

Art. 4. -

Prezenta ordonanță se aplică o perioadă de două luni de la data intrării ei în vigoare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 28 august 1997.

Nr. 39.

;
se încarcă...