Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1693/2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea și de abrogare a Poziției comune 2002/402/PESC
Număr celex: 32016D1693

Modificări (...)

În vigoare de la 22 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul sub toate formele sale și pretutindeni în lume și că va continua eforturile de consolidare a coaliției comunității internaționale, pentru a lupta împotriva terorismului sub toate aspectele sale.

(2) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU)a adoptat Rezoluția 1390 (2002) [denumită în continuare "RCSONU 1390 (2002)"], care a extins măsurile impuse prin rezoluțiile CSONU 1267 (1999) [denumită în continuare "RCSONU 1267 (1999)"] și 1333 (2000) [denumită în continuare "RCSONU 1333 (2000)"] pentru a îi include pe Osama ben Laden, membrii organizației Al-Qaida, precum și alte persoane fizice, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia, astfel cum au fost desemnate de către comitetul instituit în temeiul RCSONU 1267 (1999).

(3) RCSONU 1390 (2002) adaptează domeniul de aplicare al sancțiunilor cu privire la înghețarea fondurilor, interdicția de eliberare a vizelor și embargoul asupra furnizării, vânzării sau transferului de arme, precum și asupra consultanței, asistenței și formării tehnice în domeniul activităților militare, impuse de RCSONU 1267 (1999) și RCSONU 1333 (2000).

(4) RCSONU 1390 (2002) a fost adoptată de CSONU în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, care autorizează CSONU să întreprindă toate măsurile necesare pentru menținerea păcii și a securității internaționale.

(5) Respectivele măsuri, adoptate de CSONU în contextul luptei împotriva terorismului internațional, au fost transpuse în dreptul Uniunii prin Poziția comună 2002/402/PESC(1), adoptată de Consiliu în cadrul politicii externe și de securitate comune a Uniunii, și prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului.

(1) Poziția comună 2002/402/PESC a Consiliului din 27 mai 2002 privind măsuri restrictive împotriva membrilor organizațiilor ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, precum și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia (JO L 139, 29.5.2002).

(6) La 17 decembrie 2015, CSONU a adoptat Rezoluția 2253 (2015) [denumită în continuare "RCSONU 2253 (2015)"], care a extins domeniul de aplicare al măsurilor impuse prin RCSONU 1390 (2002) la persoanele fizice, grupurile, întreprinderile sau entitățile asociate cu Statul Islamic din Irak și Levant (ISIL (Da'esh) și a reiterat condamnarea fără echivoc a ISIL (Da'esh), a Al-Qaida și a persoanelor fizice, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate pentru acte teroriste criminale în curs și multiple care vizează să provoace moartea civililor nevinovați și alte victime, distrugerea proprietăților și care subminează stabilitatea în mod semnificativ.

(7) În acest context, RCSONU 2253 (2015) a subliniat încă o dată că sancțiunile în sprijinul luptei împotriva terorismului reprezintă un instrument important în menținerea și restabilirea păcii și a securității internaționale și a reamintit că ISIL (Da'esh) este un grup desprins din Al-Qaida și că orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care sprijină ISIL (Da'esh) este eligibil(ă) de a fi inclusă pe listă de către Organizația Națiunilor Unite (ONU).

(8) ISIL (Da'esh) și Al-Qaida constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Măsurile restrictive adoptate de Uniune în contextul luptei împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea se încadrează în obiectivele politicii externe și de securitate comune a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din tratat.

(9) Având în vedere amenințarea reprezentată de ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, Consiliul ar trebui să fie în măsură să impună măsuri restrictive specifice pentru orice persoană, indiferent de cetățenie sau naționalitate, sau pentru orice entitate responsabilă de acțiuni teroriste în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta decizie.

(10) Scopul acestor măsuri specifice este de a preveni acțiuni în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

(11) Este necesar să se prevadă restricții privind intrarea pe teritoriile statelor membre și tranzitarea teritoriilor acestora de către ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, precum și de către persoanele asociate cu aceștia, inclusiv cele care sunt resortisanți ai unui stat membru. Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește salvgardarea securității interne, astfel de restricții ar trebui să nu împiedice resortisanții desemnați ai unui stat membru să tranziteze un alt stat membru pentru a se întoarce în statul membru a cărui cetățenie o dețin, nici să nu împiedice membrii de familie desemnați ai resortisanților unui stat membru să tranziteze un alt stat membru în același scop.

(12) RCSONU 1373 (2001) prevede că, în cazul în care statele membre ale ONU au identificat persoane sau entități ca fiind implicate în acțiuni teroriste, ar trebui să se ia măsuri corespunzătoare.

(13) În același timp, măsurile de transpunere a RCSONU 1267 (1999), 1390 (2002) și 2253 (2015) în dreptul Uniunii ar trebui să fie modificate pentru a reflecta dispozițiile rezoluțiilor relevante ale CSONU.

(14) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care Consiliul decide să includă numele unei persoane sau entități pe lista din anexă, acesta trebuie să prezinte motive individuale, specifice și concrete pentru acest lucru, iar decizia respectivă trebuie luată pe o bază factuală suficient de solidă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...