Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1646/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1646

Modificări (...)

În vigoare de la 04 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 197 alineatul (8),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că acțiunile sau obligațiunile convertibile incluse într-un indice principal pot fi utilizate de către instituții drept garanții reale eligibile. Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru garanțiile reale este faptul că ar trebui să fie suficient de lichide. Prin urmare, pentru a fi considerați indici principali în sensul regulamentului menționat, indicii pentru acțiuni ar trebui să includă mai ales acțiuni despre care se estimează în mod rezonabil că pot fi valorificate atunci când instituția are nevoie să le vândă. Acesta ar trebui să fie cazul atunci când cel puțin 90% din componentele unui indice au un volum de tranzacționare de cel puțin 500 000 000 EUR sau, în absența informațiilor privind volumul respectiv, o capitalizare bursieră de cel puțin 1 000 000 000 EUR.

(2) De asemenea, ar trebui să fie posibil ca instituțiile să recunoască drept garanții reale eligibile instrumentele care sunt lichide în contextul piețelor pe care instituțiile respective activează și care înregistrează un nivel minim de lichiditate, indiferent dacă piața se află în Uniune sau într-un stat terț. Prin urmare, un indice pentru acțiuni ar trebui considerat indice principal atunci când include cel mult jumătate din numărul total de societăți ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața pe care se bazează indicele, în cazul în care cifra de afaceri zilnică medie este de cel puțin 100 000 EUR, și atunci când acesta îndeplinește, de asemenea, două dintre următoarele trei criterii: capitalizarea bursieră totală a indicelui reprezintă cel puțin 40% din capitalizarea bursieră a tuturor societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața respectivă; cifra de afaceri totală aferentă tranzacționării componentelor indicelui este de cel puțin 40% din cifra de afaceri totală aferentă tuturor tranzacțiilor cu acțiuni de pe piața respectivă; indicele este utilizat ca suport pentru instrumente financiare derivate.

(3) Indicii pentru obligațiuni convertibile ar trebui să fie considerați indici principali numai în cazul în care obligațiunile componente pot fi convertite în acțiuni și cel puțin 90% din acțiunile respective au un volum de tranzacționare de cel puțin 500 000 000 EUR sau, în absența informațiilor privind volumul de tranzacționare, o capitalizare bursieră de cel puțin 1 000 000 000 EUR.

(4) În cazul în care doi indici îndeplinesc criteriile pentru a fi considerați indici principali și unul reprezintă un subset al celuilalt, pentru simplificare, numai cel mai cuprinzător ar trebui inclus în lista indicilor principali.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...