Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 34 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEEONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește prevenirea riscului de incendiu [2016/1428]
Număr celex: 42016X0826(01)™S

Modificări (...)

În vigoare de la 08 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație TRANS/WP.29/343 al CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 03 de amendamente - data intrării în vigoare: 8 octombrie 2016

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

1.1. Partea I: Omologării vehiculelor din categoriile M, N și O (1) în ceea ce privește rezervorul (rezervoarele) de combustibil lichid.

(1) În conformitate cu Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2.

Partea II-1: La cererea producătorului, omologării vehiculelor din categoriile M, N și O omologate în temeiul părții I sau IV a prezentului regulament echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid, în ceea ce privește prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune frontală și/sau laterală, precum și omologării vehiculelor din categoriile M1 și N1, cu o masă totală admisibilă de peste 2,8 tone, și din categoriile M2, M3, N2, N3 și O, echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid omologat(e) în temeiul părții I sau IV a prezentului regulament, în ceea ce privește prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune posterioară.

Partea II-2: Omologării vehiculelor din categoriile M1 și N1, a căror masă totală admisibilă nu depășește 2,8 tone și care sunt echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid omologat(e) în conformitate cu partea I sau partea IV a prezentului regulament în ceea ce privește prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune posterioară.

1.3. Partea III: Omologării rezervoarelor de combustibil lichid ca unități tehnice separate.

1.4. Partea IV: Omologării vehiculelor în ceea ce privește instalarea rezervoarelor de combustibil lichid omologate.

2. CEREREA DE OMOLOGARE

2.1. Cerere de omologare în temeiul părții I și/sau al părții II a prezentului regulament

2.1.1. Cererea de omologare a unui tip de vehicul în conformitate cu partea I sau partea II a prezentului regulament se înaintează de către producătorul vehiculului sau de către reprezentantul autorizat al acestuia.

2.1.2. Cererea trebuie să fie însoțită de documentele menționate în continuare, în triplu exemplar, precum și de următoarele specificații:

2.1.2.1. o descriere amănunțită a tipului de vehicul în ceea ce privește elementele specificate la punctul 4.2 și/sau la punctul 7.2. Trebuie specificate numerele și/sau simbolurile de identificare a tipului de motor și a tipului de vehicul;

2.1.2.2. un desen (desene) care precizează caracteristicile rezervorului de combustibil și specifică materialul din care este fabricat acesta;

2.1.2.3. o diagramă a sistemelor de alimentare cu combustibil în ansamblu, indicând amplasarea fiecărei componente pe vehicul; precum și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...