Comisia Europeană

Decizia nr. 1349/2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru încălțăminte [notificată cu numărul C(2016) 5028] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D1349

Modificări (...)

În vigoare de la 09 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 6 alineatul (7) și articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/563/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru încălțăminte. Pentru a reflecta mai bine stadiul actual al tehnologiei de pe piață pentru această grupă de produse și pentru a ține seama de inovațiile care au avut loc după adoptarea deciziei menționate, este necesar să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(4) Criteriile revizuite de acordare a etichetei ecologice vizează, în special, promovarea produselor care au un impact redus asupra mediului, în special în ceea ce privește epuizarea resurselor naturale, emisiile în apă, în aer și în sol din procesele de fabricație, care contribuie la dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile de-a lungul ciclului lor de viață și sunt durabile, precum și limitarea prezenței substanțelor periculoase.

(5) Criteriile revizuite promovează, de asemenea, dimensiunea socială a dezvoltării durabile prin introducerea unor cerințe privind condițiile de muncă la locul de asamblare finală, cu referire la Declarația tripartită de principii a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind întreprinderile multinaționale și politica socială, la Pactul mondial al ONU, la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale.

(6) Criteriile ecologice revizuite, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Decizia 2009/563/CE ar trebui înlocuită.

(8) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru încălțăminte pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/563/CE, astfel încât aceștia să aibă timp suficient să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/563/CE sau pe baza criteriilor ecologice revizuite stabilite în prezenta decizie, pentru o perioadă de timp suficientă.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "încălțăminte" cuprinde toate articolele destinate să protejeze sau să acopere piciorul și având o talpă aplicată care vine în contact cu solul. Sub rezerva excepțiilor prevăzute la alineatul (3), încălțămintea care face obiectul anexei II la Directiva 94/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului și încălțămintea de protecție care face obiectul Directivei 89/686/CEE a Consiliului sunt incluse în domeniul de aplicare.

(2) Încălțămintea poate fi alcătuită din diverse materiale naturale și/sau sintetice, în conformitate cu Directiva 94/11/CE.

(3) Grupa de produse nu cuprinde următoarele produse:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...