Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1345/2016 privind standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale în cadrul Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) [notificată cu numărul C(2016) 4988]
Număr celex: 32016D1345

Modificări (...)

În vigoare de la 08 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II), în special articolul 22 litera (a),

având în vedere Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (2), în special articolul 22 litera (a),

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II) a început să funcționeze la 9 aprilie 2013, dată la care Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Decizia 2007/533/JAI au devenit aplicabile.

(2) SIS II permite autorităților competente, precum poliția și polițiștii de frontieră, să introducă și să consulte semnalări privind anumite categorii de persoane căutate sau dispărute și de obiecte. În cazul semnalărilor referitoare la persoane, setul minim de date constă în nume, sex, o trimitere la decizia care a dus la emiterea semnalării și acțiunea care trebuie întreprinsă. În plus, se adaugă fotografii și amprente digitale, în cazul în care sunt disponibile.

(3) SIS II permite stocarea și prelucrarea amprentelor digitale cu scopul de a confirma identitatea persoanelor localizate în urma unei căutări alfanumerice. În plus, includerea unui sistem automat de identificare a amprentelor digitale (Automated Fingerprint Identification System - AFIS) în SIS II ar trebui să permită identificarea persoanelor pe baza amprentelor lor digitale.

(4) Calitatea, exactitatea și caracterul complet al înregistrărilor de amprente digitale constituie factori esențiali pentru a permite SIS II să își valorifice potențialul cu succes și pe deplin. Dat fiind că înregistrările de amprente digitale sunt introduse și prelucrate la o scară din ce în ce mai largă în SIS II, în cadrul căruia urmează să fie integrat un sistem AFIS, este necesar să se definească standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale utilizate pentru identificarea și verificarea biometrică.

(5) Ar trebui să se elaboreze specificații suplimentare într-o etapă ulterioară, odată ce vor fi definite specificațiile tehnice detaliate ale viitorului sistem automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS).

(6) Formatul de introducere a amprentelor digitale în SIS II, care ar trebui să se bazeze pe un standard elaborat de Institutul Național pentru Standarde și Tehnologie al SUA (National Institute of Standards and Technology), nu face parte din prezenta decizie. Acest format ar trebui definit în documentul de control al interfeței.

(7) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Decizia 2007/533/JAI stabilesc dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea datelor din SIS II, care se aplică în egală măsură prelucrării amprentelor digitale în cadrul SIS II. În special, orice prelucrare a amprentelor este limitată la operațiunea de prelucrare autorizată în temeiul articolului 22 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și al articolului 22 litera (c) din Decizia 2007/533/JAI. De asemenea, prelucrarea amprentelor digitale în cadrul SIS II trebuie să respecte dispozițiile naționale aplicabile privind protecția datelor prin care sunt puse în aplicare Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, și Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, care va fi înlocuită de Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului.

(8) Dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 se întemeiază pe acquis-ul Schengen, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, a notificat, prin scrisoarea din 15 iunie 2007, transpunerea acestui acquis în legislația sa națională. Danemarca participă la Decizia 2007/533/JAI. Prin urmare, Danemarca are obligația de a pune în aplicare prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...