Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1318/2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
Număr celex: 32016H1318

Modificări (...)

În vigoare de la 02 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Clădirile constituie un element esențial al politicii UE privind eficiența energetică, deoarece ele reprezintă aproximativ 40% (1) din consumul final de energie.

(1) A se vedea "Indicatori de mediu, transport și energie, ediția 2012", Comisia Europeană. În scopul acestei estimări, a fost cumulat consumul final de energie pentru sectorul casnic cu cel al sectorului serviciilor. Acesta include, de exemplu, consumul de energie electrică pentru aparatele de uz casnic, dar exclude consumul de energie electrică din clădirile industriale.

(2) Importanța sectorului construcțiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a fost evidențiată în Comunicarea Comisiei Europene privind eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică, în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (2) și în Comunicarea sa pe tema unei strategii-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice (3).

(2) SWD(2014) 255 final.

(3) Pachetul privind uniunea energetică COM(2015) 80 final.

(3) Punerea în aplicare și asigurarea respectării integrale a legislației existente în domeniul energiei sunt recunoscute drept primă prioritate pentru instituirea Uniunii energetice.

(4) Directiva privind performanța energetică a clădirilor este principalul instrument juridic care vizează eficiența energetică a clădirilor în contextul obiectivelor privind eficiența energetică pentru 2020.

(5) Articolul 9 din directivă stabilește un obiectiv specific conform căruia, până la sfârșitul anului 2020, necesitățile energetice ale tuturor clădirilor noi trebuie să fie aproape egale cu zero sau foarte scăzute. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, de energie din surse regenerabile.

(6) Legislației naționale de transpunere a cerințelor de la articolul 9 alineatul (1) îi revine obligația de a se asigura că, până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Același obiectiv de consum de energie aproape zero, dar având termenul-limită mai scurt de 31 decembrie 2018, se aplică pentru clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice. Acesta ar trebui să conducă la crearea pentru operatorii economici a unui cadru juridic național transparent în legătură cu cerințele privind performanța energetică a clădirilor noi până la sfârșitul anului 2020.

(7) În paralel cu cerințele pentru clădirile noi, directiva impune statelor membre să pună în aplicare politici de sprijin pentru a stimula renovarea clădirilor existente cu obiectivul de a obține consumuri energetice aproape egale cu zero.

(8) Comisia a prezentat un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele realizate de statele membre în domeniul clădirilor cu consum de energie aproape zero (4). Informații suplimentare au fost colectate de la statele membre, ca parte a obligațiilor lor de raportare în legătură cu acest subiect.

(4) COM(2013) 483 final/2.

(9) Progresele înregistrate de statele membre au cunoscut o ușoară îmbunătățire, însă ar trebui accelerate. Deși măsurile de sprijinire la nivel național a dezvoltării clădirilor cu consum de energie aproape zero s-au multiplicat, statele membre ar trebui să își intensifice eforturile pentru a se asigura că toate clădirile noi vor fi clădiri cu consum de energie aproape zero până la termenele-limită stabilite în directivă.

(10) Directiva privind performanța energetică a clădirilor este în curs de revizuire. Conceptele privind clădirile cu consum de energie aproape zero reprezintă unul dintre pilonii directivei actuale și se preconizează că vor deveni standard pentru clădirile noi începând cu 2020. Revizuirea va estima dacă vor fi necesare măsuri suplimentare în 2030. Dezvoltarea de noi politici și abordări ar trebui să se bazeze pe fundamente solide. Este esențial ca cerințele privind clădirile cu consum de energie aproape zero până în 2020 să fie puse în aplicare integral.

(11) Această abordare este susținută de articolul 9 alineatul (4) din directivă, în care este prevăzut rolul Comisiei de a emite o recomandare statelor membre privind clădirile cu consum de energie aproape zero,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...