Act Internațional

Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile de navigație interioare (ADN) din 26.05.2000

Modificări (1)

În vigoare de la 01 octombrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACTUL FINAL AL CONFERINȚEI DIPLOMATICE ÎN VEDEREA ADOPTĂRII UNUI ACORD EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL AL MĂRFURILOR PERICULOASE PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE (ADN)

1. Conferința diplomatică, în vederea adoptării unui acord european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), a fost convocată de comun acord de către Secretarul executiv al Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) și Secretarul general al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin (CCNR), în conformitate cu decizia Comitetului de transporturi interioare al CEE-ONU la cea de-a 58-a sesiune și cu rezoluția 1994-II-6 a CCNR.

2. Conferința s-a ținut la Palatul Națiunilor, la Geneva, în perioada 22-26 mai 2000.

3. Reprezentanții statelor care urmează să participe la dezbaterile Conferinței: Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Rusia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Moldova, Cehia, România, Slovacia, Elveția, Ucraina.

4. Reprezentanții Turciei au participat în calitate de observatori.

5. Comisia europeană a participat, de asemenea, la Conferință.

6. Comisia Dunării, organizație interguvernamentală, a trimis observatori la Conferință.

7. De asemenea, următoarele organizații internaționale nonguvernamentale au trimis observatori la Conferință: Asociația Europeană de Industrie Petrolieră (EUROPIA), Asociația Internațională a Societăților de Clasificare (IACS), Consorțiul Internațional al Navigației Renane (IAR), Uniunea Internațională pentru Navigația Fluvială (UINF).

8. Domnul R.J. van Dijk din delegația Olandei a fost ales președintele Conferinței.

9. Secretariatul Conferinței a fost asigurat de comun acord de către secretariatul CEE-ONU și secretariatul CCNR.

10. În cadrul Conferinței a fost adoptat proiectul ordinei de zi al acesteia (ECE/TRANS/ADN/CONF1-CCNR/MD/ADN/CONF/1 și ECE/TRANS/ADN/CONF1/Add.1-CCNR/MD/ADN/CONF/1/Add.1).

11. Conferința a adoptat ca regulament interior documentul ECE/TRANS/ADN/CONF/2-CCNR/MD/ADN/CONF/2 propus de către secretariat, cu modificarea art. 7, unde cuvintele "sau reprezentanții supleanți" au fost introduse după cuvântul "reprezentanți".

12. Au fost aleși și 2 vicepreședinți ai Conferinței:

- M. Rak (Cehia)

- G. Kafka (Austria).

13. În conformitate cu art. 5 din Regulamentul interior al Conferinței, secretariatul Conferinței a examinat drepturile și a întocmit raportul Conferinței. În baza acestui raport, Conferința a acceptat drepturile statelor menționate la paragraful 3.

14. Conferința și-a fondat deliberările pe următoarele documente:

- Proiectul Acordului european referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ECE/TRANS/ADN/CONF/3-CCNR/MD/ADN/CONF/3);

- Anexele A, B.1 și B.2 din Regulamentul anexat (TRANS/WP.15/AC.2/5 și TRANS/WP.15/AC.2/5/Corr.1-CCNR/MD/ADN/CONF/A, B.1, B.2);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...