Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1192/2016 privind transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniunea Europeană și agenții acesteia
Număr celex: 32016R1192

Modificări (...)

În vigoare de la 01 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 256 alineatul (1), articolul 257 primul și al doilea paragraf și articolul 281 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere solicitarea Curții de Justiție,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comisiei Europene (1),

(1) Avizul din 22 februarie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 9 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 iunie 2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...