Organizația Maritimă Internațională

Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 20.05.1994

Modificări (5), Referințe (1)

În vigoare de la 25 septembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REZOLUȚIA MSC.36(63)

(adoptată la 20 mai 1994)

ADOPTAREA CODULUI INTERNAȚIONAL

PENTRU SIGURANȚA NAVELOR DE MARE VITEZĂ

COMITETUL SECURITĂȚII MARITIME,

AMINTIND articolul 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile comitetului,

AMINTIND ȘI rezoluția A.373(X) prin care Adunarea, atunci când pe 14 noiembrie 1977 a adoptat Codul de siguranță pentru navele cu sustentație dinamică (Codul DSC) pentru nave cum ar fi ambarcațiuni cu aripi portante și vehicule pe pernă de aer care au fost introduse în număr mare în transportul internațional, a autorizat Comitetul Securității Maritime să amendeze Codul DSC dacă este necesar,

RECUNOSCÂND dezvoltarea continuă a noilor tipuri și dimensiuni de nave de mare viteză, care nu este necesar să aibă sustentație dinamică, de nave de marfă, nave de pasageri pentru transportul unui număr mare de pasageri sau de nave care operează la distanțe mai mari față de locurile de adăpost decât cele permise de Codul DSC,

RECUNOSCÂND ȘI faptul că de la adoptarea Codului DSC se cere ca îmbunătățirile aduse la standardele pentru siguranța maritimă să fie reflectate în prevederile pentru proiectarea, construcția, echipamentul și exploatarea navelor de mare viteză pentru ca aceste prevederi să continue garantarea unei echivalențe a navelor convenționale cu siguranța și emiterea certificatelor,

NOTÂND că lucrările Conferinței SOLAS ce vor avea loc între 17-24 mai 1994 vor invita la adoptarea amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 care, printre altele, va include un nou capitol X cu privire la Măsurile de siguranță pentru navele de mare viteză pentru a face obligatorii prevederile Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC), conform acestei convenții, pentru toate tipurile de astfel de nave construite la 1 ianuarie 1996 sau după această dată,

ANALIZÂND, la cea de-a șaizeci și treia sesiune a sa, textul Codului HSC propus, care a fost elaborat ca urmare a unei revizuiri amănunțite a Codului DSC,

1. ADOPTĂ Codul HSC, al cărui text este prezentat în Anexa la această rezoluție;

2. NOTEAZĂ că, în conformitate cu capitolul X propus la convenția SOLAS 1974, amendamentele la Codul HSC vor fi adoptate, puse în aplicare și vor avea efect în conformitate cu prevederile articolului VIII din această convenție privind procedura de amendare aplicabilă Anexei la Convenție alta decât capitolul I;

3. SOLICITĂ Secretarului General să transmită o copie a prezentei rezoluții, împreună cu textul Codului HSC, tuturor membrilor Organizației și tuturor guvernelor contractante părți la Convenția SOLAS 1974 care nu sunt membre ale Organizației;

4. RECOMANDĂ guvernelor să aplice Codul în mod voluntar în ceea ce privește navele construite în perioada dintre adoptarea acestei rezoluții și data intrării în vigoare a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 mai sus menționată, așa cum poate fi adoptat de Conferința SOLAS 1994.

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL 1 - GENERALITĂȚI ȘI CERINȚE GENERALE

1.1 Generalități

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...