Parlamentul European, Consiliul și Comisia

Decizia nr. 1201/2016 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Număr celex: 32016D1201

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL ȘI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că Comitetul de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este compus din cinci membri independenți cu experiență în funcții judiciare sau de investigare înalte ori în funcții comparabile având legătură cu domeniile de activitate ale oficiului. Aceștia sunt numiți de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie. Decizia de numire a membrilor Comitetului de supraveghere conține, de asemenea, o listă de rezervă cu membri potențiali care pot înlocui membrii Comitetului de supraveghere pentru perioada restantă a mandatului acestora în eventualitatea demisiei, decesului sau incapacității permanente a unuia sau mai multora dintre acești membri.

(2) În conformitate cu articolul 15 alineatul (3), mandatul membrilor Comitetului de supraveghere este de cinci ani și nu poate fi reînnoit. Trei și, respectiv, doi membri se înlocuiesc alternativ pentru a se menține practica și cunoștințele Comitetului de supraveghere.

(3) În conformitate cu articolul 21 alineatul (2), urmează ca atribuțiile a doi membri ai Comitetului de supraveghere, aleși prin tragere la sorți, să înceteze, prin derogare de la prima teză a articolului 15 alineatul (3), la expirarea primelor 36 de luni ale mandatului lor. Prin urmare, atribuțiile a doi membri numiți la data de 23 ianuarie 2012 au încetat la data de 22 ianuarie 2015. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, acești membri au rămas în funcție după încheierea mandatului lor până la finalizarea procesului de numire a noilor membri ai Comitetului de supraveghere. În consecință, ar trebui numiți noi membri care să îi înlocuiască pe acești doi membri.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...