Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1171/2016 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la modificările aduse anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE
Număr celex: 32016D1171

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 114, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European, în special articolul 1 alineatul (3) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Acordul privind Spațiul Economic European (1) (denumit în continuare "Acordul privind SEE") a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(1) JO L 1, 3.1.1994.

(2) În temeiul articolului 98 și, în special, al articolului 102 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, printre altele, anexa IX la Acordul privind SEE, care conține dispoziții referitoare la serviciile financiare.

(3) Următoarele acte legislative se referă la servicii financiare și urmează să fie încorporate în Acordul privind SEE:

- Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1022/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

- Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2013 al Comisiei;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 448/2013 al Comisiei;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 694/2014 al Comisiei;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...