Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 1162/2016 privind divulgarea de informații confidențiale în contextul procedurilor desfășurate în materie penală (BCE/2016/19)
Număr celex: 32016D0019

Modificări (...)

În vigoare de la 05 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolele 23 și 23a,

întrucât:

(1) După instituirea Mecanismului unic de supraveghere (MUS), atât Banca Centrală Europeană (BCE), cât și autoritățile naționale competente (ANC) ar putea primi de la autorități naționale cu competență în materie penală solicitări de divulgare a unor informații confidențiale generate sau primite cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților în materie de supraveghere ce le revin.

(2) În conformitate cu articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17), atunci când, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, BCE are motive să suspecteze că ar fi fost comisă o infracțiune, aceasta solicită ANC relevante să sesizeze autoritățile corespunzătoare cu privire la această situație în vederea anchetării și posibilei urmăriri penale, în conformitate cu legislația națională.

(3) Între ANC și autoritățile naționale cu competență în materie penală există deja o colaborare îndelungată în ceea ce privește accesul la informații confidențiale cu privire la entități supravegheate sau grupuri supravegheate, în sensul articolului 2 punctele 20 și 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), în conformitate cu legislația națională. Condițiile pentru o astfel de cooperare și pentru divulgarea de informații confidențiale către autorități naționale cu competență în materie penală sunt în mare parte stabilite de legislația națională. Cu toate acestea, legislația Uniunii are anumite implicații asupra condițiilor în care informațiile confidențiale deținute de autoritățile competente, inclusiv de BCE, din cadrul MUS pot fi divulgate către autorități naționale cu competență în materie penală la solicitarea acestora din urmă. Respectivele dispoziții ale legislației Uniunii prevăd, de exemplu, principiul cooperării loiale, principiul cooperării de bună-credință și obligația de a face schimb de informații în cadrul MUS, obligația de a proteja datele cu caracter personal și obligația păstrării secretului profesional.

(4) Pe lângă faptul că se aplică în ceea ce privește divulgarea de informații confidențiale cu privire la atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, inclusiv informațiile deținute de ANC atunci când asistă BCE în exercitarea atribuțiilor BCE prevăzute de acel regulament, astfel de condiții se pot aplica în principiu și în ceea ce privește divulgarea de informații confidențiale cu privire la politica monetară și alte misiuni legate de SEBC/Eurosistem.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...