Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1073/2016 privind echivalența piețelor contractelor desemnate din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D1073

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în special articolul 2a alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede cerințe privind compensarea și gestionarea bilaterală a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere, precum și cerințe de raportare pentru astfel de contracte. La articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt definite instrumentele financiare derivate extrabursiere drept contracte derivate a căror executare nu are loc pe o piață reglementată în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau pe o piață dintr-o țară terță considerată a fi echivalentă cu o piață reglementată conform articolului 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, orice contract derivat a cărui executare are loc pe o piață a unei țări terțe care nu este considerată echivalentă cu piețele reglementate este clasificat drept extrabursier în sensul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) În conformitate cu articolul 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o piață dintr-o țară terță este considerată echivalentă cu o piață reglementată atunci când respectă cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE și fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue în țara terță respectivă.

(3) Pentru ca o piață dintr-o țară terță să fie considerată echivalentă cu o piață reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE, rezultatul concret al aplicării cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic și a mecanismelor de supraveghere și de asigurare a respectării normelor ar trebui să fie echivalent cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care le îndeplinesc. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este de a verifica dacă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care se aplică piețelor contractelor desemnate (designated contract markets - DCM) din Statele Unite ale Americii (SUA) sunt echivalente cu cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE și dacă piețele respective fac obiectul unei supravegheri și al unei asigurări a respectării normelor eficace și continue. Piețele care sunt autorizate ca DCM la data adoptării prezentei decizii ar trebui, prin urmare, identificate ca piețe considerate echivalente cu o piață reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE.

(4) DCM sunt sisteme de tranzacționare care funcționează sub supravegherea reglementară a Comisiei pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission - CFTC), în temeiul secțiunii 5 a Legii privind bursele de mărfuri (Commodity Exchange Act - CEA), 7 USC 7. Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile DCM autorizate în SUA sunt prevăzute în CEA, care instituie, împreună cu reglementările Comisiei pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (reglementările CFTC), cadrul juridic pentru funcționarea DCM. În partea 38 din reglementările CFTC sunt specificate cerințele care trebuie îndeplinite pentru a funcționa ca sistem de tranzacționare și sunt stabilite 23 de principii de bază pe care DCM trebuie să le respecte atât inițial, cât și în mod continuu. Reglementările CFTC impun DCM să opereze un sistem de tranzacționare care, în temeiul CEA, înseamnă în general un sistem multilateral în cadrul căruia participanții au capacitatea de a executa tranzacții în conformitate cu norme nediscreționare. DCM trebuie să le ofere membrilor accesul imparțial la piețele și serviciile lor. Criteriile de acces trebuie să fie imparțiale, transparente și aplicate într-un mod nediscriminatoriu. În plus, reglementările CFTC impun DCM cerințe organizatorice în ceea ce privește politica în materie de conflicte de interese, gestionarea riscurilor, tranzacționarea și mecanismele de compensare și decontare, normele de cotare și monitorizarea conformității. În conformitate cu principiul de bază 2 [17 CFR §38.150 (2015)], sistemul de tranzacționare trebuie să stabilească, să monitorizeze și să asigure respectarea normelor interne ale unei DCM, inclusiv a normelor care interzic practicile comerciale abuzive pe respectiva DCM. În acest scop, sistemul de tranzacționare trebuie să aibă capacitatea de a detecta, de a investiga și de a aplica sancțiuni adecvate oricărei persoane care încalcă normele interne ale DCM.

(5) Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile DCM autorizate în SUA, care sunt stabilite în cadrul juridic pentru funcționarea DCM, produc rezultate concrete echivalente cu cele produse de cerințele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE, în următoarele domenii: procesul de autorizare, cerințele în materie de definiții, accesul la DCM, cerințele organizatorice, cerințele referitoare la personalul de conducere de nivel superior, admiterea instrumentelor financiare derivate la tranzacționare, suspendarea și retragerea instrumentelor financiare derivate de la tranzacționare, monitorizarea conformității și accesul la mecanisme de compensare și de decontare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...