Parlamentul României

Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2006
Formă aplicabilă de la 23 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește reguli privind recoltarea, transportul, comercializarea, prelucrarea și folosirea ciupercilor din flora spontană în alimentație, precum și achiziționarea acestora.

Art. 2. -

(1) Comercializarea, prelucrarea, precum și utilizarea în alimentație a ciupercilor din flora spontană sunt permise numai după ce au fost controlate și stabilite ca fiind comestibile de către un inspector specializat în domeniul sănătății publice și epidemii, denumit în continuare inspector de specialitate, care eliberează un certificat de calitate.

(2) Aprecierea calității ciupercilor din flora spontană, culese în scopul uscării, se face în stare proaspătă.

(3) Sortarea și ambalarea ciupercilor uscate pot fi făcute numai sub supravegherea inspectorilor de specialitate.

Art. 3. -

(1) Ciupercile pot fi comercializate:

a) în piețele de desfacere angro, piețele și halele desemnate în acest scop de către autoritățile locale, denumite în continuare piețe;

b) în acele unități comerciale a căror autorizație de funcționare cuprinde și desfacerea ciupercilor;

c) în alte locuri desemnate în acest scop de către autoritățile locale.

(2) Ciupercile vor fi comercializate pe specii și numai separat de alte mărfuri sau produse.

(3) Ciupercile proaspete din flora spontană se comercializează numai vrac, iar cele uscate numai ambalate.

(4) În cazul comercializării anumitor ciuperci, care sunt comestibile condiționat, stocul respectiv va trebui să poarte la loc vizibil inscripția referitoare la condițiile de consum.

Art. 4. -

(1) Administrațiile piețelor și operatorii economici autorizați se vor îngriji ca, pe parcursul vânzării ciupercilor din flora spontană, să asigure prezența unui inspector de specialitate care să supravegheze comercializarea ciupercilor și să elibereze autorizația de comercializare.

(2) Vânzătorul este obligat să prezinte inspectorului de specialitate, înainte de începerea vânzării, întregul stoc de ciuperci culese și destinate vânzării, pentru aprecierea calității acestora și dacă se află pe lista ciupercilor admise pentru comercializare.

(3) Dacă se constată prezența ciupercilor necomestibile, acestea vor fi confiscate și distruse.

(4) Autorizația de comercializare va conține numele și prenumele comerciantului, domiciliul acestuia, locul de desfacere, numele speciei de ciuperci, greutatea netă, data eliberării autorizației, precum și semnătura și ștampila inspectorului de specialitate. Autorizația este valabilă numai în piața menționată în act și numai în ziua eliberării acesteia. Comerciantul este obligat să afișeze autorizația într-un loc cât mai vizibil, în imediata apropiere a stocului de marfă în cauză.

Art. 5. -

În cazul în care ciupercile provin de la un depozit angro, transportul trebuie să fie însoțit de autorizația de comercializare.

Art. 6. -

La cumpărarea ciupercilor destinate utilizării în cadrul activității de alimentație, utilizatorul este obligat să păstreze certificatul timp de 15 zile de la data achiziționării acestora, iar la cererea organelor abilitate trebuie să prezinte acest act.

Art. 7. -

Persoanele care comercializează ciuperci, cele care le prelucrează sau le utilizează în alimentație, în situația în care iau cunoștință de îmbolnăviri cauzate de ciupercile respective, trebuie să procedeze la oprirea imediată a comercializării, a prelucrării sau a consumării lor, păstrând cantitatea rămasă, și să anunțe fără întârziere autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor și oficiul județean sau al municipiului București pentru protecția consumatorilor.

Art. 8. -

(1) Administrația piețelor sau operatorii economici care comercializează ciuperci asigură condițiile pentru activitatea de informare a populației cu privire la regulile de folosire în alimentație a ciupercilor din flora spontană, efectuată de către inspectorul de specialitate.

(2) Organizarea activității de informare a populației la sfârșit de săptămână și în zilele nelucrătoare este asigurată de serviciile fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, în colaborare cu autoritățile de sănătate publică județene, respectiv Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului București.

(3) Activitatea de informare a populației poate fi efectuată numai de către inspectori de specialitate.

(4) Inspectorul de specialitate, care îndeplinește activitatea de informare a populației, este și cel care reține ciupercile improprii pentru consumul uman și asigură distrugerea lor. Pentru speciile de ciuperci care nu figurează în lista ciupercilor admise pentru comercializare nu se eliberează autorizație de comercializare.

Art. 9. -

Modelul autorizației de comercializare a ciupercilor din flora spontană, precum și formarea și modul de lucru al inspectorilor de specialitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 2 și 5 și se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 4.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt efectuate de către inspectorul de specialitate.

Art. 11. -

Prevederile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Lista ciupercilor comestibile din flora spontană ale căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi**).

**) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2006.

;
se încarcă...