Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Norma de metrologie legală NML 052-08 "Instalații de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare" din 16.06.2008

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Domeniul de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare (locomotive, rame electrice, rame electrice de metrou) și de înregistrare a unor parametri referitori la deplasarea vehiculelor, cum sunt viteza de deplasare, distanța, timpul, viteza preselectată și altele asemenea, în scopul asigurării condițiilor de siguranță în transportul pe calea ferată sau metrou.

1.2. Pentru a putea fi introduse pe piață, puse în funcțiune sau utilizate în măsurările de interes public, instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare, prevăzute la pct. 1.1, trebuie să îndeplinească atât cerințele metrologice și tehnice prevăzute în prezenta normă, cât și cerințele aplicabile din Norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerințe metrologice și tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerințelor din normele mai sus menționate rezultă din tabelul 2.

1.3. Din punctul de vedere al destinației, instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se clasifică în instalații de măsurare a vitezei pe calea ferată și instalații de măsurare a vitezei pe calea de metrou.

1.4. Din punct de vedere constructiv, instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se clasifică în instalații electronice cu înregistrare pe memorie nevolatilă și instalații electromecanice cu înregistrare pe suport de hârtie.

1.5. Din punct de vedere funcțional, instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare sunt compuse din traductor de turație, aparat indicator și bloc de măsurare-înregistrare.

2. Terminologie

2.1. vehicul feroviar - vehicul cu motor care realizează tracțiune mecanică pe căi de rulare de tip cale ferată;

2.2. tensiune de alimentare nominală (U0) - valoarea tensiunii de alimentare pentru care a fost construită instalația;

2.3. eroare de înregistrare - diferența dintre valoarea înregistrată și valoarea afișată a măsurandului.

3. Cerințe metrologice și tehnice

3.1. Cerințe metrologice

3.1.1. Clasa de exactitate a instalațiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare este:

- pentru instalațiile electronice: 1,5;

- pentru instalațiile electromecanice: 5.

3.1.2. Erorile tolerate ale instalațiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare sunt cele prevăzute în tabelul 1.

3.1.3. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să se încadreze în erorile tolerate stabilite la pct. 3.1.2 pentru următoarele valori ale mărimilor de influență în condiții nominale de funcționare:

3.1.3.1. temperatura:

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (-35... +70) °C;

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (-5 ... +50)°C;

3.1.3.2. umiditatea:

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (30... 95) %;

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (45... 85) %;

3.1.3.3. tensiunea (V): (0,7 ... 1,25) U0;

3.1.3.4. condiții de mediu mecanic: clasa M3;

3.1.3.5. condiții de mediu electromagnetic: clasa E3;

3.1.4. Pragul de discriminare: 1,5 km/h.

Tabelul 1 - Erori maxime tolerate

Tip de eroare Erori tolerate ale instalațiilor
electronice electromecanice
Eroarea de măsurare a vitezei +1,5% din valoarea intervalului de măsurare +5 km/h
Eroarea de înregistrare a vitezei ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h ±2,5 km/h
Eroarea de histerezis 1% din valoarea intervalului de măsurare 2 km/h
Eroarea de măsurare a distanței ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h
Eroarea de contorizare a distanței parcurse ± (1% din valoarea măsurată +1) km/h
Eroarea de măsurare și înregistrare a intervalelor de timp 1 min./24 h
Eroarea la acționarea contactelor de limitare a vitezei pentru o viteză preselectată 2 km/h sau valoarea prevăzută în specificațiile producătorului
Eroarea de histerezis la acționarea contactelor de limitare a vitezei pentru o viteză preselectată 2 km/h sau valoarea prevăzută în specificațiile producătorului

3.2. Cerințe tehnice

3.2.1. Domeniul de măsurare

3.2.1.1. Domeniul minim de măsurare și înregistrare a vitezei:

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (0... 200) km/h;

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (0... 100) km/h.

3.2.1.2. Domeniul minim de contorizare a kilometrilor parcurși: (0... 999.999) km.

3.2.1.3. Domeniul de înregistrare a spațiului pe diagramă: minimum 10.000 km.

3.2.1.4. Domeniul minim de programare a diametrului roții:

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea ferată: (800...1.250) mm;

- pentru instalațiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou: (830...910) mm.

3.2.1.5. Valoarea maximă a pasului:

- pentru instalațiile electronice: 1 mm;

- pentru instalațiile electromecanice: 20 mm.

3.2.2. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să aibă o construcție robustă, să nu permită nicio deformare permanentă care să influențeze buna funcționare și să permită introducerea și citirea datelor într-un mod accesibil.

3.2.3. Carcasa trebuie să protejeze componentele din interior față de atingere, praf și apă. Gradul de protecție trebuie să fie IP 65 pentru traductorul de turație și IP 40 pentru aparatele indicator și indicator-înregistrator.

3.2.4. Inscripționările de pe panoul și cadranele aparatelor care indică viteza trebuie să fie clare, lizibile pentru identificarea ușoară a comenzilor la care se referă sau pentru citirea ușoară a valorilor. Pentru citirea indicațiilor de viteză trebuie prevăzut un sistem de iluminare pe timp de noapte.

3.2.5. Afișajele numerice trebuie să fie ușor de citit. Înălțimea minimă a cifrelor afișajului de viteză de pe aparatul indicator trebuie să fie de 10 mm.

3.2.6. Masa trebuie să fie conform specificațiilor producătorului.

3.2.7. Verificarea la vibrații

Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să reziste la încercarea la vibrații cu accelerația 1g, frecvența 50 Hz, timp de două ore.

3.2.8. Verificarea la șocuri mecanice

Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte timp de două minute o zdruncinare corespunzătoare loviturilor de tampon, montate ca în condiții de funcționare, cu următorii parametri:

- accelerația 3g, frecvența 60 șocuri/min. pentru aparatele indicator-înregistrator și indicator;

- accelerația 10g, frecvența 60 șocuri/min. pentru traductorul de turație.

3.2.9. Verificarea rezistenței de izolație

3.2.9.1. Rezistența de izolație a instalațiilor de măsurare a vitezei pe calea ferată trebuie să fie de minimum 150 M OMEGA în stare uscată și minimum 20 M OMEGA în stare umedă.

3.2.9.2. Rezistența de izolație a instalațiilor de măsurare a vitezei pe calea de metrou trebuie să fie de minimum 100 M OMEGA în stare uscată și minimum 2 M OMEGA în stare umedă.

3.2.10. Verificarea la supratensiuni

3.2.10.1. Instalațiile de măsurare a vitezei pe calea ferată trebuie să suporte în stare umedă timp de un minut o tensiune sinusoidală de 1.500 V, 50 Hz, aplicată între borna de masă a carcasei și toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.10.2. Instalațiile de măsurare a vitezei pe calea de metrou trebuie să suporte în stare umedă timp de un minut o tensiune sinusoidală de 750 V, 50 Hz, aplicată între borna de masă a carcasei și toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.10.3. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte supratensiuni tranzitorii nonrepetitive, cu amplitudinea de 1.500 V, 50 μs, aplicată între borna de masă a carcasei și toate celelalte borne de conectare cu vehiculul, legate împreună.

3.2.11. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să suporte timp de 30 min. o supraviteză de 1,1 x viteza maximă.

3.2.12. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să fie supuse unei încercări de funcționare neîntreruptă pe o durată corespunzătoare celei specificate de producător.

Observație:

După efectuarea verificărilor de la pct. 3.2.7 - 3.2.12, instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare nu trebuie să prezinte deteriorări sau modificări exterioare sau de informație și trebuie să corespundă condiției de la pct. 3.1.2.

3.3. Adecvare

3.3.1. Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să fie astfel construite încât accesul la programarea datelor necesare funcționării lor și transferului de date să poată fi protejat prin sigilii cu plombe sau alte tipuri de sigilii.

3.3.2. Aplicarea sigiliilor trebuie făcută astfel încât accesul la componentele care necesită protecție să nu fie posibilă decât prin distrugerea sigiliilor respective.

3.3.3. Locul de aplicare a sigiliilor, forma și tipul lor se vor stabili în certificatul aprobării de model.

3.3.4. Construcția instalațiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să permită introducerea într-un mod accesibil a datelor tehnice privind vehiculul feroviar, dar să nu permită modificarea acestora în timpul deplasării vehiculului feroviar.

3.3.5. Caracteristicile metrologice ale instalațiilor de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare nu trebuie să fie influențate de conectarea cu un alt dispozitiv, de vreun dispozitiv sau vreo caracteristică a dispozitivului conectat.

Programele informatice a căror acțiune influențează caracteristicile metrologice trebuie să fie identificate și făcute inviolabile, dovezile privind intervențiile trebuind să fie disponibile pentru perioade de timp rezonabile.

3.4. Inscripționări

Instalațiile de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare trebuie să aibă cel puțin următoarele inscripționări:

- denumirea produsului;

- firma constructoare;

- tipul;

- seria și anul de fabricație;

- valoarea tensiunii de alimentare;

- clasa de precizie;

- numărul aprobării de model.

4. Atestarea legalității

4.1. Modalitățile de control metrologic legal aplicabile instalațiilor de măsurare a vitezei la vehiculele feroviare sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.

4.2. Cerințele metrologice și tehnice care se verifică în cadrul modalităților de control metrologic legal sunt indicate în tabelul 2.

4.3. Atestarea legalității unei instalații de măsurare a vitezei vehiculelor feroviare se realizează numai după demonstrarea conformității cu cerințele indicate în tabel, pentru fiecare modalitate de control aplicabilă, prin eliberarea unor documente specifice (certificat de aprobare de model, buletin de verificare metrologică) și aplicarea marcajelor metrologice în conformitate cu certificatul aprobării de model.

4.4. Instalația de măsurare a vitezei la vehiculele feroviare care la verificare nu a corespuns uneia sau mai multor probe este considerată respinsă și este declarată nelegală din punct de vedere metrologic, utilizarea acesteia fiind interzisă. În această situație instalația nu va fi marcată cu marca metrologică de verificare, iar pe buletinul de verificare metrologică se va consemna "respins", împreună cu motivul respingerii.

4.5. Intervalele maxime de timp între două verificări metrologice succesive sunt prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.

Tabelul 2 - Cerințe metrologice și tehnice specifice modalităților de
control metrologic legal

Nr. crt. Cerința metrologică sau tehnică Punctul din norma de metrologie legală Modalități de control
Aprobare de model Verificare metrologică
inițială periodică
1. Erori în condiții de referință 3.1.2/NML 052-08 2.1.1/NML 001-05 X X X
2. Specificarea condițiilor de mediu climatic, mecanic și electromagnetic 2.1.3/NML 001-05 X X X
3. Reproductibilitate 2.2/NML 001-05 X X X
4. Repetabilitate 2.3/NML 001-05 X X X
5. Erori la limitele domeniului nominal de temperatură 3.1.3.1/NML 052-08 X - -
6. Erori la limitele domeniului nominal de umiditate 3.1.3.2/NML 052-08 X - -
7. Erori la limitele domeniului nominal de tensiune 3.1.3.3/NML 052-08 X X X
8. Efectul condițiilor de mediu mecanic 3.1.3.4/NML 052-08 X - -
9. Efectul condițiilor de mediu electromagnetic 3.1.3.5/NML 052-08 X - -
10. Pragul de discriminare 3.1.4/NML 052-08 X X X
11. Domeniul de măsurare 3.2.1/NML 052-08 X X X
12. Robustețe 3.2.2/NML 052-08 X - -
13. Grad de protecție 3.2.3/NML 052-08 X - -
14. Protecția informațiilor de măsurare 2.8.4/NML 001-05 X - -
15. Vizibilitatea și lizibilitatea indicațiilor și inscripțiilor 3.2.4/NML 052-08 X - -
16. Dimensiunile afișajelor numerice 3.2.5/NML 052-08 X - -
17. Masa 3.2.6/NML 052-08 X - -
18. Efectul vibrațiilor 3.2.7/NML 052-08 X - -
19. Efectul șocurilor mecanice 3.2.8/NML 052-08 X - -
20. Rezistența de izolație 3.2.9/NML 052-08 X - -
21. Efectul supratensiunilor 3.2.10.1/NML 052-08 3.2. 10.2/NML 052-08 3.2. 10.3/NML 052-08 X - -
22. Efectul supravitezei 3.2.11/NML 052-08 X - -
23. Durabilitate 3.2.13/NML 052-08 2.6/NML 001-05 X - -
24. Adecvare 3.3/NML 052-08 2.7/NML 001-05 X - -
25. Protecție împotriva intervențiilor neautorizate 2.8/NML 001-05 X - -
26. Inscripționări 3.4/NML 052-08 2.9.1/ML 001-05 X - -
;
se încarcă...