Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Criteriul medico-psihosocial de încadrare în grad de handicap din 31.08.2007

Modificări (5), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 27 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1 FUNCȚIILE MENTALE

I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCȚIILOR MENTALE ȘI PSIHOSOCIALE*)

PARAMETRII FUNCȚIONALI Evaluarea comportamentului adaptativ respectiv:
a. nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală,
b. capacitatea de învățare (QI, memorie, atenție),
c. adaptarea socială
Instrumente de lucru:
I. examen psihiatric,
II. teste psihometrice,
III. anchetă socială
DEFICIENȚĂ UȘOARĂ HANDICAP UȘOR - Întârzierea mintală ușoară (QI - 50-55/70)
- Prezintă capacitate de comunicare orală și scrisă, dar manifestă o întârziere de 2-3 ani în evoluția școlară, fără ca aceasta să fie determinată de carențe educative, dificultăți de învățare și gândire deficitară. Carențele se manifestă numai în cazul solicitării intelectuale.
- Se pot antrena activități simple.
- Pot desfășura activități lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin.
DEFICIENȚĂ MEDIE HANDICAP MEDIU - Întârzierea mintală ușoară (QI - 50-55/70), asociată cu o altă deficiență senzorială, epilepsie, tulbuări comportamentale sau autism. În funcție de severitatea deficienței asociate se va trece la handicap accentuat sau grav**).
- Întârzierea mintală moderată (QI - 35-50)
Își însușesc cu dificultate operațiile elementare însă pot învăța să scrie și să citească cuvinte scurte; au deprinderi elementare de autoservire și se adaptează la activități simple de rutină; au capacități de autoprotecție suficiente, putând fi integrați în comunitate și să desfășoare activități lucrative în condiții protejate.
DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ HANDICAP ACCENTUAT***) - Întârzierea mintală accentuată - (QI - 21-34)
- Adaptarea la situații noi nu se realizează conform vârstei cronologice.
- Persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfecționare este plafonată, având loc blocaje psihice.
- Sunt capabili să efectueze sarcini simple sub supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin și se pot adapta la viața de familie, comunitate.
DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ HANDICAP GRAV - Întârzierea mintală profundă - (QI < 21)
- Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la comenzi simple îndelung executate, au nevoie de asistență permanentă fiind incapabili de autoconducție și autocontrol.
- Necesită asistent personal.

*) Se referea la retardul mintal și tulburarea autistă.

Întârzierea mintală este caracterizată prin funcționare intelectuală semnificativ sub medie (un QI sub 70 cu debut înaintea vârstei de 18 ani), precum și prin deficite sau deteriorări concomitente în activitatea adaptativă în cel puțin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, viața de familie, aptitudini sociale, uz de resursele comunității, autoconducere, aptitudini școlare funcționale, timp liber, sănătate și siguranță.

Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea calitativă în interacțiunea socială, deteriorări calitative în comunicare precum și patternuri stereotipe și restrânse de comportament, preocupări și activități. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puțin unul din următoarele domenii:

interacțiune socială
limbaj, așa cum este utilizat în comunicarea socială
joc imaginativ sau simbolic

Relațiile interpersonale generează anxietate mai ales când intervine contactul cu persoane necunoscute. Anxietatea generează și schimbările ambientale. Aceste persoane nu au abilitățile afective și cognitive care ar avea ca rezultat formarea deprinderilor de relaționare interpersonală normală (retragere patologică în sine).

**) Profunzimea deficienței asociate determină încadrarea în categoria de persoană cu handicap, în funcție de intensitatea tulburărilor funcționale generate de structura sau structurile afectate.

***) În măsura în care nu există un alt handicap asociat care să necesite îngrijire specială sau tulburări comportamentale.

\ ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI PARTICIPARE - NECESITĂȚI
HANDICAP UȘOR - Dezvoltă, de regulă, aptitudini sociale și de comunicare în timpul anilor preșcolari, au o deteriorare minimă în ariile senzitivo-motorii;
- Pot achiziționa cunoștințe școlare corespunzătoare nivelului clasei a VI-a, capătă aptitudini sociale și profesionale adecvate pentru autoîntreținere, pot trăi satisfăcător în societate dacă nu există o tulburare asociată;
- Uneori asociază tulburări de comportament care pot atinge intensitatea unor acte antisociale, adiții de substanțe psihoactive.
- Necesită pregătire în condiții speciale;
- Au nevoie de sprijin pentru inițiere și inserție socială pe piața muncii pentru a dobândi abilități de trai independent;
- Monitorizare și măsuri educative în cazul celor cu comportament deviant.
HANDICAP MEDIU - Pot beneficia de pregătire profesională și, cu supraveghere moderată, pot avea grijă de ei înșiși;
- Pot efectua activități lucrative;
- Au nevoie de servicii de sprijin.
- Au nevoie de sprijin pentru însușirea unei meserii, în funcție de abilități/aptitudini. Implicarea agenției de formare profesională este necesară pentru inserția socială pe piața muncii.
HANDICAP ACCENTUAT - Au o dezvoltare psihomotorie redusă;
- Pot dobândi deprinderi igienice elementare;
- Pot efectua sarcini simple.
- Pot desfășura activități simple;
- Au nevoie de sprijin pentru a efectua activitățile pentru care au fost pregătiți.
HANDICAP GRAV - Au nevoie de asistență permanentă. - Necesită asistent personal.

II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN REGRESIA (DETERIORAREA) FUNCȚIILOR INTELECTUALE*)

PARAMETRI FUNCȚIONALI DEFICIENȚĂ UȘOARĂ DEFICIENȚĂ MEDIE DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ DEFICIENȚĂ GRAVĂ
HANDICAP UȘOR HANDICAP MEDIU HANDICAP ACCENTUAT HANDICAP GRAV
- examen psihiatric;
- teste psihologice (MMSE);
- evaluarea degradării intelectuale (IDC);
- CT; RMN; - anchetă socială.
- scor MMSE >= 21;
- deteriorare cognitivă, atrofie corticală ușoară/ generalizată;
- uita evenimentele recente;
- necesitatea de a repeta de mai multe ori o relatare în vederea memorării;
- ezitare în a răspunde la întrebări.
- scor MMSE 15-20;
- tulburări de memorie și tulburări psihice de intensitate ușoară;
- accentuarea tulburărilor de memorie;
- deteriorare socială moderată cu dificultăți în activitatea profesională.
- scor MMSE 10-14;
- atrofie corticală generalizată accentuată;
- uitarea numelor, numerelor de telefon, adreselor;
- uitarea conversației recente, a evenimentelor curente;
- sarcini neterminate deoarece nu știe de unde să le reia.
- scor MMSE <= 9;
- atrofie corticală marcată cerebral, fără tulburări motorii;
- demență Alzheimer - atrofie corticală marcată în lobii frontali și parietali + triada simptomatică;
- uitarea numelor celor apropiați;
- uitarea datelor personale;
- incapacitate de memorare;
- deteriorarea judecății, a controlului pulsional;
- triada patognomonică (agnozie, apraxie, afazie)

*) Se referă la demențe atrofico-degenerative (demență senilă, demență în boala Alzheimer, boala Pick), boli care afectează primar, direct și selectiv creierul, caracterizate prin:

- pierderea abilităților intelectuale suficient de severă pentru a interfera cu activitățile sociale și profesionale;

- deteriorarea gândirii abstracte;

- tulburări ale activității corticale superioare: afazie, apraxie, agnozie, dificultăți construcționale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...