Parlamentul României

Legea nr. 223/2008 privind susținerea învățământului preșcolar

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează măsurile privind susținerea învățământului preșcolar.

Art. 2. -

Societățile comerciale cu un număr minim de 200 de angajați pot înființa în cadrul lor grădinițe de copii.

Art. 3. -

Societățile comerciale care înființează în cadrul lor grădinițe de copii dispun de autonomie organizatorică și funcțională în ceea ce privește managementul acestora, în condițiile legii.

Art. 4. -

(1) Societățile comerciale care înființează în cadrul lor grădinițe de copii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul reinvestit în domeniul învățământului preșcolar.

(2) Pentru investițiile realizate se întocmește anual un raport, care se prezintă Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 5. -

Grădinițele înființate se supun evaluării și controlului, în condițiile legii.

Art. 6. -

Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta lege se elaborează de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și de Ministerul Economiei și Finanțelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. -

Prezenta lege se aplică începând cu anul școlar 2009-2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 octombrie 2008.

Nr. 223.

;
se încarcă...