Parlamentul României

Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește păstrarea amplasamentelor exploatațiilor agricole care au fost înființate și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. -

Beneficiază de prevederile prezentei legi următoarele categorii de unității agricole:

a) fermele de cabaline;

b) fermele de ovine și caprine;

c) fermele de taurine la îngrășat;

d) fermele de vaci cu lapte;

e) fermele de păsări;

f) complexele avicole industriale;

g) fermele de porci;

h) complexele de porci industriale;

i) centrele pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală;

j) abatoarele și bazele de recepție a animalelor;

k) fermele zootehnice mixte sau pentru alte specii de animale;

l) construcțiile și amenajările anexe ale exploatațiilor agricole;

m) fermele de pomi, de viță de vie și de cercetare.

Art. 3. -

(1) În zona de protecție sanitară a exploatațiilor agricole existente și care funcționează conform prevederilor legale se interzic eliberarea autorizațiilor de construcție și construirea clădirilor destinate locuințelor și altor obiective socioeconomice.

(2) Zonele de protecție sanitară și distanțele minime de protecție sunt definite și stabilite la art. 13 din Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997.

Art. 4. -

În perimetrele limitrofe construcțiilor reprezentând exploatații agricole sau anexe gospodărești ale acestora delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanțelor de protecție în care s-a instituit un regim de restricții privind amplasarea de locuințe sau obiective socioeconomice, solicitantul va obține avizul conform al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București.

Art. 5. -

Deținătorii de exploatații agricole care au fost înființate și funcționează cu respectarea prevederilor legale și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte obiective socioeconomice cu nerespectarea restricțiilor impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, pot iniția proceduri judiciare în vederea demolării acelor construcții neautorizate sau a celor autorizate fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni și limita disconfortul și riscurile sanitare.

Art. 6. -

Deținătorii exploatațiilor agricole comerciale sau familiale amplasate în intravilanul localităților sau în afara acestora, care au fost înființate și funcționează legal, cât și ai celor organizate și dimensionate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările și completările ulterioare, pot accesa fonduri structurale în vederea modernizării și restructurării fermelor agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Art. 7. -

La intrarea în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2008.

Nr. 204.

;
se încarcă...