Parlamentul României

Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar

Modificări (...), Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, prin alimentație sănătoasă se înțelege acel mod de alimentație dovedit științific a fi optim creșterii, dezvoltării și menținerii stării de sănătate a copiilor și adolescenților în colectivități.

Art. 2. -

În cuprinsul dispozițiilor prezentei legi, sub denumirea aliment nerecomandat preșcolarilor și școlarilor se înțelege un aliment cu un aport substanțial de compuși cu efect dăunător sănătății, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în detrimentul compușilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, prin colectivități se înțelege toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare, inclusiv centrele de vacanță, unități ce asigură servicii similare, creșele și unitățile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului școlar.

Art. 4. -

Unitățile care asigură prepararea și distribuirea alimentelor către colectivitățile prevăzute la art. 3 sunt obligate să respecte prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL II Principii și norme de bază

Art. 5. -

În cadrul general al asigurării bunăstării cetățenilor, statul recunoaște importanța deosebită a sănătății populației.

Art. 6. -

Deprinderea de către cetățeni a unei alimentații sănătoase este o componentă majoră a sănătății publice.

Art. 7. -

Prezenta lege afirmă rolul statului, al societății civile și al cetățenilor în promovarea unei alimentații sănătoase în rândul tinerei generații.

Art. 8. -

Dreptul societății civile și al cetățenilor de a se implica în elaborarea strategiilor și metodologiilor prezentei legi este garantat.

CAPITOLUL III Reglementări principale

Art. 9. -

Instituțiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează și difuzează lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătății Publice întocmește și actualizează lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție;

b) inspectoratele școlare județene și al municipiului București preiau lista prevăzută la lit. a) și o comunică tuturor unităților de învățământ, mai puțin creșelor;

c) creșelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătății Publice.

Art. 10. -

În incinta unităților de învățământ sunt interzise prepararea, comercializarea și distribuirea oricăror alimente conținute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).

Art. 11. -

Meniurile servite în cantinele sau locațiile asimilate cu cantinele din colectivități sunt avizate de către personalul medical și aprobate de către conducătorul unității.

CAPITOLUL IV Reglementări suplimentare

Art. 12. -

Campaniile de promovare a alimentației sănătoase în colectivități se derulează cu acordul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Art. 13. -

Programele școlare elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului vor cuprinde teme privind formarea unui comportament alimentar sănătos la copii și adolescenți.

Art. 14. -

Programele de formare și perfecționare a cadrelor din învățământul preșcolar, școlar, gimnazial și liceal vor conține noțiuni cu caracter științific privitoare la alimentația sănătoasă și promovarea acesteia prin activitatea de învățământ.

CAPITOLUL V Sesizarea, constatarea și sancționarea încălcărilor legii

Art. 15. -

Constatarea încălcărilor prezentei legi și aplicarea sancțiunilor se fac de către Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice.

Art. 16. -

Constituie contravenții încălcarea dispozițiilor art. 9-12 și se sancționează conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 17. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 mai 2008.

Nr. 123.

;
se încarcă...