Parlamentul României

Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare elev și student.

Art. 2. -

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 3. -

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut la art. 1 este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Art. 4. -

Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat conform art. 1 și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei împreună cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației și Cercetării vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 26 martie 2007.

Nr. 72.

;
se încarcă...