Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 687/2016 privind armonizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și pentru o utilizare națională flexibilă în Uniune [notificată cu numărul C(2016) 2268] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0687

Modificări (...)

În vigoare de la 04 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) În programul multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), adoptat prin Decizia nr. 243/2012/UE, Parlamentul European și Consiliul au stabilit obiectivul politic de identificare până în 2015 a unui spectru de frecvențe radio adecvat, de cel puțin 1 200 MHz, pentru a face față cererii tot mai mari din domeniul traficului de date pe suport radio în Uniune(1). În plus, RSPP a împuternicit Comisia și statele membre să asigure, în cooperare, disponibilitatea spectrului radio pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (PMSE)(2), pentru dezvoltarea serviciilor de siguranță și a liberei circulații a dispozitivelor aferente, precum și pentru elaborarea de soluții interoperabile inovatoare pentru protecția civilă și intervenția în caz de dezastre (PPDR)(3) și pentru "internetul obiectelor"(4). Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) a adoptat un raport referitor la nevoile strategice sectoriale privind spectrul de frecvențe radio, care abordează, printre altele, nevoile privind spectrul de frecvențe radio pentru PPDR, PMSE și internetul obiectelor(5).

(1) Articolul 3 litera (b) din RSPP.

(2) Articolul 8 alineatul (5) din RSPP.

(3) Articolul 8 alineatul (3) din RSPP.

(4) Articolul 8 alineatul (6) din RSPP.

(5) Documentul RSPG13-540rev2.

(2) Spectrul din banda de frecvențe de 694-790 MHz (denumită în continuare "banda de 700 MHz") reprezintă o resursă valoroasă pentru instalarea rețelelor terestre pe suport radio rentabile, cu capacitate ridicată și cu acoperire universală în interior și exterior. Reglementările pentru radiocomunicații ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor conțin alocări ale benzii de 700 MHz pentru serviciile de radiodifuziune și serviciile mobile (cu excepția serviciului mobil aeronautic) în mod co-primar și identificări ale acestei benzi pentru telecomunicațiile mobile internaționale (TMI). Această bandă de frecvențe este utilizată în prezent în Uniune pentru televiziunea digitală terestră (TDT) și echipamentele PMSE audio pe suport radio.

(3) Strategia Comisiei pentru piața unică digitală (6) subliniază importanța benzii de 700 MHz pentru asigurarea furnizării de servicii de bandă largă în zonele rurale și evidențiază necesitatea unei eliberări coordonate a acestei benzi, răspunzând în același timp nevoilor specifice de distribuție a serviciilor mass-media audiovizuale, pentru a încuraja investițiile în rețele de bandă largă de mare viteză și a facilita dezvoltarea serviciilor digitale avansate.

(6) A se vedea: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_ro

(4) În avizul său privind strategia pe termen lung pentru banda de frecvențe 470790 MHz (1), RSPG recomandă o abordare coordonată pentru reafectarea benzii de 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și asigurarea disponibilității acestei benzi în Uniune în condiții tehnice armonizate.

(1) Documentul RSPG 15-595 final; link: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf

(5) La 11 martie 2013, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) mandatul de a elabora condiții tehnice armonizate pentru banda de 700 MHz în Uniune, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și pentru alte utilizări în sprijinul priorităților politicii Uniunii în domeniul spectrului de frecvențe radio.

(6) La 28 noiembrie 2014 și la 1 martie 2016, ca răspuns la acest mandat, CEPT a emis rapoartele sale nr. 53 (2) și nr. 60 (3). Acestea reprezintă baza pentru armonizarea tehnică a benzii de 700 MHz pentru serviciile de comunicații electronice terestre pe suport radio în bandă largă, care permite realizarea unor economii de scară în ceea ce privește echipamentele, în concordanță cu evoluțiile înregistrate pe plan internațional în această bandă.

(2) Link către raportul nr. 53 al CEPT: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF

(3) Link către raportul nr. 60 al CEPT: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...