Comisia Europeană

Decizia nr. 611/2016 privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2016) 2137] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0611

Modificări (...)

În vigoare de la 20 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei, în special articolul 46 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 prevede obligația Comisiei de a elabora documente de referință sectoriale pentru anumite sectoare economice, în consultare cu statele membre și alte părți interesate. Documentele de referință sectoriale sunt necesare pentru a sprijini organizațiile să se concentreze mai bine asupra celor mai importante aspecte de mediu dintr-un anumit sector și permit evaluarea, raportarea și îmbunătățirea performanței de mediu a organizațiilor. Acestea trebuie să includă cele mai bune practici de management de mediu, indicatori de performanță de mediu pentru sectoare specifice și, dacă este cazul, parametri de excelență și sisteme de clasificare adecvate care să identifice nivelurile de performanță de mediu în sectoarele în cauză.

(2) Comunicarea Comisiei "Elaborarea planului de lucru care stabilește o listă orientativă a sectoarelor în vederea adoptării documentelor de referință sectoriale și intersectoriale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) " instituie un plan de lucru și o listă indicativă a sectoarelor prioritare pentru adoptarea documentelor de referință sectoriale și intersectoriale, inclusiv sectorul turismului.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Documentul de referință sectorial privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul turismului figurează în anexă.

Articolul 2

Organizațiile înregistrate în sistemul comunitar de management de mediu în sectorul turismului iau în considerare documentul de referință sectorial și, prin urmare, ar trebui:

- să utilizeze elemente relevante din documentul de referință sectorial atunci când elaborează și pun în aplicare propriul sistem de management de mediu având în vedere analizele de mediu;

- să demonstreze în declarațiile lor de mediu modul în care indicatorii relevanți privind performanța de mediu specifici sectorului, cele mai bune practici de management de mediu și parametrii de excelență descriși în documentul de referință sectorial au fost utilizați pentru identificarea măsurilor și acțiunilor și, eventual, pentru stabilirea de priorități în vederea îmbunătățirii propriilor performanțe de mediu.

Articolul 3

Îndeplinirea parametrilor de excelență identificați în documentul de referință sectorial nu este obligatorie pentru organizațiile înregistrate în sistemul comunitar de management de mediu și audit (EMAS), întrucât caracterul voluntar al sistemului de management de mediu și audit lasă evaluarea fezabilității parametrilor de referință, în ceea ce privește costurile și beneficiile, în seama organizațiilor respective.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Comisie
Karmenu VELLA
Membru al Comisiei

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...