Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 587/2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate pentru sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0587

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, în special articolul 12 alineatul (4),

întrucât:

(1) Cererea depusă de producătorul Mazda Motor Europe GmbH la 7 iulie 2015 pentru aprobarea iluminatului cu diode luminescente (LED-uri) și cererea depusă de Honda la 8 ianuarie 2016 de aprobare a sistemului eficient de iluminat exterior cu diode luminescente (LED-uri) au fost evaluate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2) Informațiile furnizate în cererile depuse de producătorii Mazda și Honda demonstrează că au fost îndeplinite condițiile și criteriile menționate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și la articolele 2 și 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecință, sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente (LED) propus de producătorii Mazda și Honda ar trebui aprobat ca tehnologie inovatoare.

(3) Prin Deciziile de punere în aplicare 2014/128/UE, (UE) nr. 2015/206 și (UE) 2016/160, Comisia a aprobat trei cereri privind tehnologii care contribuie la îmbunătățirea eficienței sistemelor de iluminat exterior. Pe baza experienței dobândite în cadrul evaluării cererilor respective, precum și a cererilor depuse de producătorii Mazda și Honda, s-a demonstrat în mod satisfăcător și concludent că sistemul eficient de iluminat exterior cu lămpi LED care include o lumină/lampă LED sau combinații corespunzătoare de lumini/lămpi LED exterioare eficiente, precum luminile de întâlnire, luminile de drum, lămpile de poziție față, lămpile de ceață față, lămpile de ceață spate, indicatoarele de direcție față, indicatoarele de direcție spate, lămpile pentru plăcuța de înmatriculare și lămpile de mers înapoi îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și realizează o reducere a emisiilor de CO2 de cel puțin 1 g CO2/km prin comparație cu un sistem de iluminat exterior de referință care include aceeași combinație de lumini ale vehiculelor.

(4) Prin urmare, este oportun să se acorde producătorilor posibilitatea de a certifica reducerile de emisii de CO2 obținute prin utilizarea unui sistem eficient de iluminat exterior cu LED-uri care îndeplinesc condițiile respective. Pentru a garanta că nu se propun pentru certificare decât sisteme exterioare de iluminat cu LED-uri care îndeplinesc aceste condiții, producătorul ar trebui să furnizeze un raport de verificare întocmit de un organism independent de verificare care să confirme conformitatea împreună cu cererea de certificare transmisă autorității de omologare de tip.

(5) În cazul în care autoritatea de omologare constată că sistemul de iluminat cu LED-uri nu îndeplinește condițiile pentru certificarea reducerilor de emisii obținute, cererea de certificare a acestor reduceri ar trebui respinsă.

(6) Este oportun să se aprobe metodologia de testare pentru determinarea reducerilor de CO2 obținute prin utilizarea sistemului de iluminat exterior cu LED-uri.

(7) Pentru determinarea reducerilor de CO2 obținute prin utilizarea sistemului de iluminat exterior cu LED-uri, este necesar să se stabilească tehnologia de referință în comparație cu care ar trebui evaluată eficiența sistemului de iluminat cu LED-uri. Pe baza experienței dobândite, este oportun să se ia în considerare iluminatul cu halogen ca tehnologie de referință.

(8) Economiile obținute prin utilizarea unui sistem de iluminat exterior cu LED-uri pot fi parțial demonstrate prin testul menționat în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se asigure că această acoperire parțială este luată în considerare în metodologia de testare pentru reducerile emisiilor de CO2 din sistemul de iluminat exterior cu LED-uri.

(9) În vederea facilitării unei utilizări mai extinse a sistemelor eficiente de iluminat exterior cu LED-uri la noile vehicule, producătorul trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita certificarea reducerilor de emisii de CO2 provenite de la mai multe sisteme de iluminat exterioare cu LED-uri printr-o singură cerere de certificare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că, în cazul în care se recurge la această posibilitate, este utilizat un mecanism care să stimuleze numai implementarea acelor sisteme de iluminat exterior cu LED-uri care oferă eficiența cea mai ridicată.

(10) În scopul stabilirii codului general al ecoinovației care trebuie utilizat în documentația relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII și IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, ar trebui să se specifice codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare pentru sistemul de iluminat exterior cu LED-uri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Aprobare

Se aprobă ca tehnologie inovatoare, în sensul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, tehnologia utilizată în sistemul de iluminat cu diode luminescente (LED-uri) al producătorului Mazda și în sistemul de iluminat cu diode luminescente (LED-uri) al producătorului Honda.

Articolul 2 Cererea de certificare a reducerilor emisiilor de CO2

(1) Producătorul poate solicita certificarea reducerilor emisiilor de CO2 obținute cu unul sau mai multe sisteme de iluminat exterior cu LED-uri destinat(e) utilizării în vehicule din categoria M1 care includ o lumină/lampă sau o combinație a următoarelor lumini/lămpi LED:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...