Comisia Europeană

Decizia nr. 397/2016 de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior [notificată cu numărul C(2016) 1510] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0397

Modificări (...)

În vigoare de la 18 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Decizia 2014/312/UE a Comisiei a stabilit criterii ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior. După adoptarea Deciziei 2014/312/UE, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd și Novasol S.A. au efectuat o înregistrare sub forma unei cereri comune la Agenția Europeană pentru Produse Chimice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. Dosarul de înregistrare conține autoclasificări revizuite pentru un important promotor de aderență și agent de reticulare, adipil-hidrazida (ADH). Din informațiile transmise rezultă că ADH a fost autoclasificat ca fiind periculos pentru mediul acvatic (toxicitate cronică de categoria 2) cu fraza de pericol asociată H411 (Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung). ADH este conținut în dispersii de polimeri utilizate frecvent în compoziția vopselelor și a lacurilor pe bază de apă pentru a se prelungi durata de viață a produsului. Vopselele cu o durată de viață prelungită au un impact general mai scăzut asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produsului, ca urmare a reducerii numărului de aplicări. Potrivit informațiilor existente, alternative la fel de eficiente și eficace nu sunt încă disponibile pe piață. Prin urmare, este necesar să se acorde o derogare de la criteriul 5 din Decizia 2014/312/UE pentru utilizarea ADH în vopselele și lacurile cărora li s-a acordat eticheta ecologică în situațiile în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se utilizeze alte materiale, întrucât produsul de vopsit nu ar oferi nivelul necesar de funcționalitate pentru consumator.

(2) În plus, o altă substanță, metanolul,, pentru care există clasificări armonizate CLP de toxicitate acută (categoria 3), cu frazele de pericol asociate H301 (Toxic în caz de înghițire), H311 (Toxic în contact cu pielea) și H331 (Toxic în caz de inhalare), și toxicitate asupra unui organ țintă specific după o expunere unică (categoria 1), cu fraza de pericol H370 (Provoacă leziuni ale organelor), este prezentă sub formă reziduală în dispersiile de polimeri utilizate în vopsele și lacuri. Metanolul poate fi un produs de reacție sau o impuritate provenită din diferite materii prime utilizate în dispersii de polimeri, iar conținutul său depinde de conținutul de liant din vopsea. Prin urmare, în multe cazuri, acesta depășește limita actuală pentru reziduuri stabilită în Decizia 2014/312/UE. Aceste materii prime sunt folosite pentru obținerea unor proprietăți importante ale vopselei, de exemplu creșterea rezistenței la frecarea umedă, care este o cerință a etichetei ecologice a UE. În plus, proprietățile respective contribuie la creșterea durabilității vopselei, ceea ce conduce la reducerea globală a impactului asupra mediului de-a lungul ciclului de viață, datorită reducerii numărului de aplicări. În prezent, din cauza acestor clasificări ale adipil-hidrazidei (ADH) și ale metanolului, un număr semnificativ de vopsele și lacuri care au primit eticheta ecologică a UE în temeiul Deciziei 2009/543/CE a Comisiei și al Deciziei 2009/544/CE a Comisiei nu vor mai primi o nouă licență pentru eticheta ecologică a UE, având în vedere informațiile comerciale transmise de către titularii de licențe pentru eticheta ecologică a UE. Prin urmare, este necesar să se acorde o derogare de la criteriul 5 din Decizia 2014/312/UE pentru utilizarea metanolului în vopselele și lacurile cărora li se acordă eticheta ecologică în situațiile în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se înlocuiască materiile prime funcționale care pot cauza prezența metanolului în produs.

(3) După adoptarea Deciziei 2014/312/UE, 3-iod-2-propinil butilcarbamatul (IPBC), care este un important produs de protecție pentru peliculă uscată folosit în vopselele și lacurile de exterior, a primit o clasificare CLP armonizată de substanță periculoasă pentru mediul acvatic (toxicitate acută categoria 1) cu fraza de pericol asociată H400 (Foarte toxic pentru mediul acvatic) și periculoasă pentru mediul acvatic (toxicitate cronică categoria 1) cu fraza de pericol asociată H410 (Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung). Acest produs de protecție este utilizat în produsele de exterior, în special în zonele cu climat umed, pentru a preveni proliferarea microbilor în produs. Funcția sa esențială și lipsa substituților erau cunoscute la momentul adoptării acestei decizii, iar prezența sa în vopselele cu eticheta ecologică a UE a fost, prin urmare, permisă printr-o derogare. Din cauza noii clasificări armonizate însă, produsul final a fost clasificat drept periculos pentru mediul acvatic (toxicitate cronică de categoria 3) și pe eticheta acestuia trebuie înscrise fraza de pericol asociată H412 (Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung) atunci când IPBC este prezent în concentrație mai mare de 0,25% g/g. În prezent, Decizia 2014/312/UE interzice clasificarea unui produs final ca fiind periculos pentru mediul acvatic, chiar dacă limita maximă de concentrație pentru utilizarea IPBC este de 0,65%. Pentru a permite utilizarea IPBC în produse de vopsit în limitele concentrației admise de până la 0,65%, este necesar să se autorizeze etichetarea produsului final cu mențiunea H412.

(4) Din motive de coerență și pe baza definiției specificate la articolul 2 punctul 20 din Decizia 2014/312/UE, în care termenii "transparent" și "semitransparent" sunt sinonimi, textul de la criteriul 3 (a) și referința asociată din tabelul 2 ar trebui să fie modificate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...