Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 364/2016 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R0364

Modificări (...)

În vigoare de la 04 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei, a fost adoptat un sistem de clasificare a performanței produselor pentru construcții, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Cererea s-a bazat pe o soluție armonizată pentru a evalua această performanță și clasificarea rezultatelor acestor evaluări.

(2) Decizia 2000/147/CE prevede mai multe clase de performanță privind comportamentul la foc. În plus, aceasta conține clasele F, FFL, FL și Fca, care sunt definite ca "nicio performanță determinată".

(3) În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, "clasă" înseamnă o gamă, delimitată de o valoare minimă și una maximă, de niveluri de performanță. Clasele definite ca "nicio performanță determinată" nu corespund acestei definiții și, prin urmare, nu pot fi încorporate într-un sistem de clasificare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(4) Utilizarea mențiunii "nicio performanță determinată" în contextul întocmirii declarației de performanță este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(5) Pentru a permite fabricanților să declare caracteristici de comportament la foc inferioare celor acoperite de clasele E, EFL, EL și Eca, este necesar să se modifice criteriile de clasificare a claselor F, FFL, FL și Fca în consecință.

(6) Prin urmare este necesar să se înlocuiască clasele F, FFL, FL și Fca prevăzute în Decizia 2000/147/CE cu noi clase care să acopere produsele care nu ajung nici măcar la caracteristicile de comportament la foc al claselor E, EFL, EL și Eca.

(7) Decizia 2000/147/CE a fost modificată de mai multe ori și sunt necesare modificări suplimentare la această decizie. Din motive de concizie și claritate, este necesară abrogarea deciziei menționate și înlocuirea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Atunci când utilizarea preconizată a unui produs pentru construcții este de natură să contribuie la apariția și propagarea focului și a fumului în spațiul sau zona de origine sau dincolo de aceasta, performanța produsului în ceea ce privește comportamentul la foc se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit în anexă.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...