Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 346/2016 de stabilire a elementelor care trebuie incluse în Sistemul de informații al vămilor
Număr celex: 32016R0346

Modificări (1)

În vigoare de la 31 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol, în special articolul 25 alineatul (1),

întrucât:

(1) Obiectivul Sistemului de informații al vămilor (SIV) este de a asista autoritățile competente în prevenirea, cercetarea și urmărirea operațiunilor care reprezintă o încălcare a legislației vamale sau agricole. În vederea atingerii acestui obiectiv, autoritățile competente ale statelor membre introduc în SIV informații cu privire la evenimente relevante, cum ar fi sechestrarea sau reținerea mărfurilor. Pentru ca SIV să continue să răspundă nevoilor autorităților competente, este necesar să se actualizeze lista elementelor care trebuie incluse în SIV.

(2) Fiecare eveniment raportat în SIV include o serie de elemente de bază care sunt necesare pentru o interpretare corespunzătoare a cazului. Pentru a permite autorităților competente să identifice cu ușurință în SIV cazuri sau evenimente specifice, ar trebui să fie posibilă căutarea în SIV a referințelor cazurilor și, prin urmare, este necesar ca referința unui caz să fie inclusă ca element în SIV.

(3) O activitate frauduloasă presupune în mod normal participarea activă a uneia sau a mai multor persoane. Identificarea corectă și lipsită de ambiguități a persoanelor implicate în activități care sunt potențial frauduloase este extrem de importantă pentru cercetarea cu succes a evenimentelor. Prin urmare, datele privind întreprinderile și persoanele implicate în activități frauduloase sau potențial frauduloase ar trebui să fie raportate în SIV.

(4) Datorită faptului că modul de operare în cazul fraudei comerciale, precum și metoda de ascundere depind de mijloacele de transport, este important să se includă în SIV, ca element obligatoriu, detalii specifice privind mijloacele de transport.

(5) Modelele de transport care nu se justifică din punct de vedere economic sunt considerate a fi indicatori relevanți ai anumitor tipuri de fraude, cum ar fi, de exemplu, falsul în declarația de origine. Prin urmare, este important să se cunoască detaliile rutelor care sunt utilizate pentru transportul mărfurilor întrucât acestea pot fi importante în identificarea activităților frauduloase. Prin urmare, informațiile privind etapele rutelor sunt considerate a fi esențiale pentru o cercetare corespunzătoare a fraudelor vamale și ar trebui să fie incluse ca unul dintre elementele SIV.

(6) Taxele vamale și alte taxe variază în funcție de caracteristicile specifice ale mărfii. Prin urmare, pentru a asigura urmărirea corespunzătoare a cazurilor sau a evenimentelor raportate în SIV, ar trebui să fie introduse în acest sistem specificații referitoare la mărfurile implicate în cazul respectiv.

(7) Analiza sechestrării, confiscării sau reținerii efective a mărfurilor constituie un element de sprijin în elaborarea unor măsuri preventive împotriva fraudelor viitoare de același tip din domeniul vamal. Prin urmare, se consideră important să se includă în SIV informații relevante referitoare la sechestrare, reținere sau confiscare.

(8) Orice acțiune întreprinsă de autoritățile relevante ar trebui să fie justificabilă și, deci, ar trebui să se bazeze pe indicatori de risc corespunzători. Prin urmare, este necesar să se includă ca element în SIV informațiile de evaluare a riscului.

(9) În funcție de cazul în discuție, documentația relevantă care trebuie anexată atunci când cazul respectiv este introdus în SIV poate varia în mod semnificativ. Documentația poate include, fără a se limita însă la acestea, documente comerciale obținute de către autoritățile competente.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Regulamentul (CE) nr. 515/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Elemente

Elementele care trebuie incluse în baza de date a SIV la categoriile menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 515/97 sunt următoarele:

(a) elementele comune tuturor categoriilor menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

- referința cazului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...