Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 339/2016 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 010-2 025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile și camere fără fir utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale [notificată cu numărul C(2016) 1197] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D0339

Modificări (...)

În vigoare de la 10 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Utilizarea benzilor de frecvențe 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz și 2 110-2 170 MHz (denumite împreună "banda de 2 GHz") a fost coordonată prin Decizia 128/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Această decizie a expirat la 22 ianuarie 2003, însă statele membre continuă să utilizeze acest spectru în mod armonizat.

(2) Utilizarea subbenzilor pereche 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz ("banda terestră pereche de 2 GHz") a fost ulterior armonizată prin Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei, pentru a se ține cont de evoluția tehnologică și de principiul neutralității tehnologiei și a serviciilor.

(3) Partea nepereche a benzii terestre de 2 GHz, compusă din benzile de frecvențe 1 900-1 920 MHz și 2 010-2 025 MHz, care a fost alocată operatorilor mobili din Uniune, a rămas neutilizată de către aceștia în majoritatea statelor membre timp de peste zece ani, ceea ce înseamnă că porțiuni valoroase ale spectrului au fost insuficient utilizate. Această utilizare insuficientă justifică introducerea unor noi măsuri de armonizare, destinate să asigure utilizarea eficace și eficientă a spectrului, în conformitate cu obiectivele programului multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP). Prin aceste măsuri se vizează în special asigurarea unui spectru suficient pentru a sprijini producția de programe și evenimentele speciale (PMSE), în conformitate cu obiectivele pieței interne și ale accesului la cultură și pentru îmbunătățirea protecției publice și a intervenției în caz de dezastre (PPID).

(4) Ca răspuns la mandatul emis de Comisie în 2011 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE în ceea ce privește condițiile tehnice aferente opțiunilor de armonizare a spectrului pentru microfoanele cu transmisie pe suport radio și camerele video fără fir, Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT) a transmis Raportul 51, în care banda de frecvențe 2 010-2 025 MHz și

(5) Mandatul pentru CEPT din 15 decembrie 2011, RSCOM11-59 final.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...