Guvernul României

Ordonanța nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

Modificări (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, distribuirea și comercializarea acestora, precum și unele responsabilități în sarcina producătorilor, importatorilor și distribuitorilor unor astfel de produse.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) suplimente nutritive - preparate condiționate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziția lor nutrienți, macro- și micronutrienți și/sau alte substanțe comestibile, care sunt consumate în cantități definite, în mod suplimentar față de aportul alimentar obișnuit;

b) precursori hormonali - substanțe capabile să stimuleze secreția de hormoni androgeni în organism peste limitele fiziologice; Modificări (1)

c) contaminare - prezența unei substanțe interzise sau a unui precursor hormonal într-un supliment alimentar ca rezultat al producției, fabricației, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării; Modificări (1)

d) nutrienți - substanțe nutritive, respectiv protide, lipide, glucide, vitamine, macro- și microelemente minerale și/sau preparate prelucrate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi ori alte soluții care au în compoziția lor macro- și micronutrienți și/sau alte substanțe comestibile, care sunt consumate în cantități definite, în mod suplimentar față de aportul alimentar obișnuit. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Sportivii au obligația să utilizeze suplimente nutritive numai pe bază de prescripție medicală, prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Medicii și personalul asistent al sportivilor au obligația să prescrie sau să ofere sportivilor numai suplimente nutritive care nu conțin precursori hormonali și/sau substanțe interzise.

Art. 4. - Modificări (1)

Comercializarea suplimentelor nutritive utilizate de sportivi este condiționată de etichetarea corespunzătoare a acestora, care trebuie să cuprindă:

a) numele categoriilor de nutrienți sau de substanțe din compoziția produsului ori o indicație a naturii acestor nutrienți sau substanțe;

b) doza din produs care este recomandată pentru consumul zilnic;

c) o atenționare că suplimentele nutritive nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar adecvat;

d) o atenționare asupra faptului că respectivul supliment nutritiv conține substanțe interzise și/sau precursori hormonali, cu mențiunea "INTERZIS SPORTIVILOR".

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Laboratorul de control doping poate testa suplimente nutritive din punct de lucru al contaminării cu precursori hormonali și/sau substanțe interzise, numai la cererea expresă a Agenției Naționale Antidoping ori a persoanei implicate în cadrul unei proceduri de investigare a unui caz de dopaj.

(2) Costurile analizei suplimentelor nutritive vor fi suportate de persoana care a solicitat efectuarea acestora.

Art. 6. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de către Ministerul Sănătății Publice și de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Naționale Antidoping.

Art. 7. -

Dispozițiile art. 6 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 62/2004 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 3 martie 2004.

Art. 9. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul sănătății publice,
Eugen Gheorghe Nicolăescu

București, 30 august 2006.

Nr. 59.

;
se încarcă...