Guvernul României

Ordonanța nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 august 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 pct. 6 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

(1) Societățile comerciale bancare cu capital majoritar de stat pot majora capitalul social cu dividendele aferente anului 1997 cuvenite acționarilor din profitul net, conform legii.

(2) Majorarea capitalului social la aceste societăți comerciale bancare se poate efectua și din rezervele existente în sold, constituite din influențele de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capitalul social în valută. Modificări (2)

Art. 2. -

(1) Majorarea capitalului social se va efectua de către societățile comerciale bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României va aviza, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înaintării solicitării, majorarea capitalului social al băncilor cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe.

p. PRIM-MINISTRU,

Contrasemnează:
p. Ministrul privatizării,
Victor Eros,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat
p. Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 3 august 1998.

Nr. 48.

;
se încarcă...