Guvernul României

Ordonanța nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă și promovarea socială a persoanei se realizează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin sistemul educațional, în corelare cu cerințele și exigențele economiei de piață.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională continuă prin sistemul educațional se realizează prin programe specifice, inițiate și organizate de instituții publice și organisme private cu activitate în domeniu, în spiritul parteneriatului social, utilizând metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educație prin corespondență, educație la distanță, videoconferințe, instruire asistată pe calculator.

(2) Finanțarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigură din alocații de la bugetul de stat sau din bugetele locale, contribuții ale participanților, organizații sindicale și patronale, din Fondul național al formării profesionale, constituit în condițiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, din fonduri externe cu această destinație, precum și din alte surse.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Formarea profesională continuă prin sistemul educațional asigură:

a) completarea educației de bază, prin educație recurentă sau compensatorie;

b) formarea profesională continuă prin: perfecționarea pregătirii profesionale și dobândirea unor noi calificări profesionale;

c) educația civică, prin dobândirea competențelor și a atitudinilor necesare exercitării drepturilor și asumării responsabilităților sociale ale fiecărui cetățean;

d) educarea, cultivarea aptitudinilor și a intereselor individuale ale cetățeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ.

(2) Formarea profesională continuă prin sistemul educațional se poate realiza prin participarea celor interesați la programele organizate în cadru instituțional sau prin studiu individual. Examinarea finală și certificarea se realizează în condițiile legii.

Art. 4. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă prin sistemul educațional se realizează prin instituții educaționale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, în condițiile legii:

a) unități și instituții de învățământ din sistemul preuniversitar și superior;

b) școli populare de artă, universități populare, case de cultură, cămine culturale, centre de cultură, biblioteci, muzee, case și cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte instituții publice;

c) centre pentru formare profesională continuă din sistemul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii, altor ministere ori din subordinea autorităților publice locale;

d) organizații neguvernamentale, asociații profesionale.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Metodologia, criteriile de autorizare a instituțiilor în domeniul formării profesionale continue prin sistemul educațional, precum și modalitățile de examinare finală și certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condițiile legii, de către:

a) Ministerul Educației Naționale sau Ministerul Muncii și Protecției Sociale ori cu avizul acestora, după caz, la propunerea Ministerului Culturii sau a altor ministere interesate;

b) Ministerul Educației Naționale pentru programele menționate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d), programe organizate în unitățile și instituțiile de învățământ din rețeaua proprie;

c) Ministerul Educației Naționale împreună cu instituțiile interesate în desfășurarea activităților menționate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și d);

d) Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru programele de formare profesională continuă.

Art. 6. - Modificări (1)

Instituțiile educaționale prevăzute la art. 4 pot elibera, în condițiile legii, diplome educaționale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidențierea competențelor dobândite, cu valabilitate națională.

Art. 7. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă prin sistemul educațional este asigurată de către formatori, specialiști pe domenii, din țară sau din străinătate, remunerați conform legislației în materie.

Art. 8. - Modificări (1)

Organizarea și durata programelor de formare profesională continuă prin sistemul educațional pe domenii de activitate se realizează în conformitate cu normele metodologice emise de instituțiile prevăzute la art. 5.

Art. 9. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe instituțiile abilitate vor proceda la emiterea normelor metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Mihai Korka,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 27 august 1998.

Nr. 102.

;
se încarcă...