Parlamentul României

Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1998
Formă aplicabilă de la 20 aprilie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor pot încheia contracte de asigurare facultativă a bunurilor din dotare pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente.

(2) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale pot contracta asigurări facultative de persoane și de răspundere civilă, în beneficiul personalului cu atribuții operative sau informative, pentru cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza unor misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicații speciale, de protecție a demnitarilor sau a corespondenței, misiuni executate în țară sau în străinătate.

(3) Ministerul Justiției, pentru personalul din Direcția Generală a Penitenciarelor, poate contracta asigurări facultative de persoane și de răspundere civilă pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe și prin alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii unor misiuni specifice, caracterizate prin grad ridicat de risc.

Art. 2. -

Asigurările prevăzute la art. 1 se încheie la una dintre societățile de asigurare cu sediul în România, în condițiile legii. Categoriile de bunuri și de persoane care pot fi asigurate facultativ sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Sumele necesare pentru plata primelor de asigurare se suportă din fondurile aprobate, cu această destinație, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției.

(2) Sumele reprezentând indemnizațiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se rețin ca venituri extrabugetare și se evidențiază într-un cont special distinct, care se gestionează la nivelul ordonatorului principal de credite.

(3) Din veniturile extrabugetare reținute în condițiile alin. (2) se finanțează cheltuielile privind repararea sau achiziționarea de tehnică militară. Disponibilul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Modul de constituire, utilizare și reportare a veniturilor extrabugetare se stabilește prin norme metodologice*) elaborate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

*) A se vedea Ordinul ministrului apărării naționale, ministrului de interne, ministrului justiției și ministrului finanțelor nr. M.70/768/1.280/C/8.513/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.

NOTĂ:

Potrivit art. II din Legea nr. 43/2001 "Normele metodologice prevăzute la art. 4 din Legea nr. 15/1998 se vor elabora și de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 43/2001".

ANEXĂ

CATEGORIILE
de bunuri și de persoane care pot fi asigurate facultativ

A. Asigurarea de bunuri:

1. aeronave și nave;

2. blindate, automobile și tractoare;

3. tehnică de artilerie;

4. tehnică de geniu și căi ferate;

5. aparatură și mijloace de comunicații cu valoare mare;

6. mijloacele, materialele și imobilele folosite în activitatea penitenciarelor.

B. Asigurarea de persoane:

1. personal care participă la misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;

2. personal care participă la alte misiuni militare internaționale;

3. personal din structurile Forței de Reacție Rapidă;

4. personal din marina militară și marina grănicerească;

5. personal aeronautic din aviația militară;

6. personal care participă la experimentări, omologări de armament, tehnică și muniție, precum și la asanarea și marcarea focului în poligoane;

7. personal care execută misiuni pirotehnice;

8. personal care participă la misiuni de menținere ori de restabilire a ordinii publice, stingerea incendiilor, paza și supravegherea frontierei de stat, combaterea crimei organizate, paza și asigurarea valorilor, de reținere a persoanelor date în urmărire ori a dezertorilor înarmați;

9. personal care execută misiuni informative, operative, de telecomunicații speciale ori antiteroriste, în țară sau în străinătate;

10. personal care execută misiuni de pază și supraveghere a locurilor de reținere, detenție și a punctelor de lucru pentru deținuți;

11. personal care participă la misiuni de pază și protecție a demnitarilor români ori străini, precum și de protecție a magistraților;

12. personal care participă la misiuni de pază a obiectivelor;

13. personal care execută întreținerea, repararea, casarea și depozitarea munițiilor;

14. personal care lucrează cu surse radioactive, substanțe chimice și explozivi;

15. conducători auto;

16. mecanici conductori pe tehnica de blindate, tractoare de artilerie și utilaje de geniu;

17. supraveghetori cazane sub presiune;

18. personal aeronautic și naval din cadrul sistemului de siguranță națională.

C. Asigurarea de răspundere civilă:

1. personal aeronautic din aviația militară;

2. personal îmbarcat pe submarine;

3. personal navigant din marina militară și marina grănicerească;

4. scafandri;

5. personal care lucrează cu surse radioactive, chimice și explozivi;

6. conducători auto;

7. personal care execută misiuni informative, operative, pirotehnice, antiteroriste, de telecomunicații speciale, pază și protecție în cadrul sistemului de siguranță națională, în țară sau în străinătate;

8. personal aeronautic și naval din cadrul sistemului de siguranță națională.

;
se încarcă...