Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1870/2017 privind publicarea referinței standardului european referitor la facturarea electronică și lista sintaxelor sale în conformitate cu Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1870

Modificări (...)

În vigoare de la 17 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (1), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf,

(1) JO L 133, 6.5.2014.

întrucât:

(1) Directiva 2014/55/UE are obiectivul de a promova utilizarea facturării electronice în domeniul achizițiilor publice prin asigurarea interoperabilității semantice și prin îmbunătățirea securității juridice. Beneficiile facturării electronice sunt maximizate atunci când generarea, trimiterea, transmiterea, primirea și prelucrarea unei facturi pot fi automatizate integral. Utilizarea unui standard european privind facturarea electronică și identificarea unui număr limitat de sintaxe sunt o garanție că aceste beneficii sunt dobândite în contextul pieței interne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...