Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1842/2017 privind politica de deschidere a datelor a Consiliului și reutilizarea documentelor Consiliului
Număr celex: 32017D1842

Modificări (...)

În vigoare de la 12 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 240,

întrucât:

(1) Noile tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor au creat oportunități fără precedent de agregare și combinare a conținutului provenind din diferite surse. Tendința către o societate a informației și a cunoașterii influențează viața tuturor cetățenilor din întreaga Uniune, oferindu-le noi posibilități de acces la cunoștințe și de acumulare a cunoștințelor.

(2) Informațiile din sectorul public reprezintă o sursă importantă de cunoștințe și inovare în sectorul privat, sprijinind crearea de servicii digitale mai bune pentru cetățeni și întreprinderi în întreaga Europă.

(3) Consiliul și alte instituții ale UE colectează, produc și difuzează o gamă largă de informații cu privire la politicile și domeniile de activitate ale Uniunii. Instituțiile UE dețin documente care ar putea fi reutilizate în produse și servicii digitale și care ar putea reprezenta resurse utile de conținut pentru cetățeni și societăți deopotrivă.

(4) Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) stabilește norme minime pentru reutilizarea informațiilor din sectorul public în statele membre și încurajează statele membre să meargă dincolo de respectivele norme minime și să adopte politici de deschidere a datelor.

(1) Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003).

(5) Ca urmare a adoptării Deciziei 2011/833/UE a Comisiei (2), în 2012, Comisia Europeană a creat Portalul de date deschise al Uniunii Europene (EU ODP) care își propune să fie un punct unic de acces la date provenind de la instituțiile UE și de la alte organe ale Uniunii.

(2) Decizia 2011/833/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (JO L 330, 14.12.2011).

(6) În iunie 2013, Uniunea a aprobat Carta datelor deschise a G8 și s-a angajat să implementeze o serie de activități în materie de date deschise identificate în Planul de acțiune colectivă al G8 în temeiul respectivei carte.

(7) În concluziile sale din 24 și 25 octombrie 2013, Consiliul European a identificat datele deschise drept o resursă neutilizată cu un potențial imens pentru construirea unor societăți mai puternice, mai interconectate, capabile să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor și a făcut un apel pentru promovarea activă a reutilizării informațiilor din sectorul public.

(8) În concluziile sale din 2 martie 2015, Consiliul a reiterat faptul că exploatarea deplină și eficientă a instrumentelor și serviciilor precum datele deschise poate conduce la o mai bună productivitate și la servicii mai bune și, prin urmare, ar trebui facilitată. În plus, în concluziile sale din 29 mai 2015, Consiliul a încurajat dezvoltarea unui mediu de politici favorabil datelor în Uniune care promovează interoperabilitatea, utilizarea și reutilizarea datelor guvernamentale în scopuri de cercetare și inovare, asigurând în același timp protecția necesară a datelor.

(9) EU ODP conține în prezent un număr mare de seturi de date și linkuri către portalurile de date deschise ale statelor membre. Consiliul participă la EU ODP din 2015, folosind următoarele trei seturi de date: metadatele registrului public al Consiliului, metadatele cererilor de acces public la documentele Consiliului și datele referitoare la voturile Consiliului privind actele legislative.

(10) Până în prezent, Consiliul a participat la EU ODP prin intermediul unor proiecte pilot. Întrucât respectivele proiecte pilot au avut succes, ar trebui să se prevadă o politică de deschidere a datelor în ceea ce privește documentele Consiliului, care să fructifice și să valorifice la maximum experiența dobândită până în prezent și care să permită Consiliului să definească condițiile publicării și reutilizării documentelor sale.

(11) O politică de deschidere a datelor în ceea ce privește documentele Consiliului ar îmbunătăți fluxul de informații dintre Consiliu și publicul larg; ar conduce la o utilizare și răspândire pe scară mai largă a informațiilor despre Uniune; ar consolida reputația Consiliului de instituție deschisă și transparentă și ar consolida responsabilitatea Consiliului în calitate de instituție publică.

(12) Politica de deschidere a datelor în ceea ce privește documentele Consiliului ar trebui să promoveze dezvoltarea de instrumente și aplicații care să ajute utilizatorii să caute și să identifice documente în vederea reutilizării.

(13) Prezenta decizie nu ar trebui să se aplice documentelor pentru care Consiliul nu este în măsură să permită reutilizarea, ținând seama de drepturile de proprietate intelectuală ale terților și de regimurile drepturilor de acces în statele membre.

(14) Dreptul de acces la documentele Consiliului rămâne reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...