Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1803/2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională [notificată cu numărul C(2017) 6504]
Număr celex: 32017H1803

Modificări (...)

În vigoare de la 07 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Relocarea este un instrument important prin care se oferă protecție persoanelor strămutate în mod forțat și reprezintă o demonstrație clară a solidarității de la nivel mondial cu țările terțe în ceea ce privește ajutarea acestora să facă față unui număr mare de persoane care fug din calea războiului sau de persecuție. Prin înlocuirea fluxurilor de migrație periculoase și neregulamentare care trec granițele Uniunii cu căi sigure și legale de intrare în UE, relocarea contribuie la salvarea de vieți omenești, la reducerea migrației neregulamentare și la gestionarea presiunii migratorii și contracarează, totodată, discursul rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți. Așadar, relocarea este și un element important al politicii globale a UE privind azilul și migrația.

(2) În septembrie 2015, criza din zona mediteraneeană a determinat instituțiile Uniunii să constate imediat existența unei situații de criză ca urmare a fluxurilor de migrație excepțional de mari în regiune și să solicite adoptarea de măsuri pe termen scurt și lung, mergând de la abordarea fluxurilor de migrație din afara UE până la asigurarea unui control eficace al frontierelor noastre externe, consolidarea politicii UE în materie de returnare și reformarea în paralel a sistemului european comun de azil (SECA), precum și punerea la dispoziție de căi sigure și legale de intrare în UE.

(3) Ca parte a măsurilor imediate întreprinse și pentru a aborda în mod exhaustiv criza migrației și a demonstra solidaritate cu țările terțe care duc povara crizei mondiale a refugiaților, Comisia a recomandat la 8 iunie 2015 instituirea unui sistem la nivelul întregii UE prin care să fie relocate în decurs de doi ani 20 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională (1). La data de 20 iulie 2015, statele membre, împreună cu statele asociate la sistemul Dublin, au convenit să asigure relocarea din Orientul Mijlociu, din Cornul Africii și din Africa de Nord a 22 504 persoane care aveau nevoie de protecție internațională (2).

(1) Recomandarea Comisiei din 8 iunie 2015 privind un mecanism european de relocare - C(2015) 3560 final.

(2) Concluziile reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 20 iulie 2015.

(4) Pentru a combate activitatea rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți și a le oferi migranților o alternativă la punerea în joc a propriei vieți, UE și Turcia au decis la 18 martie 2016 să pună capăt ciclului de fluxuri necontrolate de migranți care creau o criză umanitară și au convenit asupra unei serii de acțiuni, inclusiv asupra relocării în statele membre a sirienilor care aveau nevoie de protecție internațională.

(5) În urma Declarației UE-Turcia, Consiliul a modificat Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului (3) pentru ca statele membre să își poată îndeplini, în cadrul sistemelor lor naționale și a sistemelor multilaterale, obligațiile de transfer din Turcia a 54 000 de solicitanți sirieni care au nevoie de protecție internațională, prin relocarea, prin admisia umanitară sau prin alte forme de admisie legală a acestora.

(3) Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO L 268, 1.10.2016).

(6) Declarația de la New York pentru refugiați și migranți din 19 septembrie 2016, adoptată de către toate cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, face apel la o împărțire mai echitabilă a poverii și responsabilității pentru găzduirea și sprijinirea refugiaților de la nivel mondial. Statele membre ale Organizației Națiunilor Unite și-au exprimat intenția de a spori numărul și tipurile de căi legale de care dispun refugiații pentru a fi admiși sau relocați în țări terțe (4).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...